Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Sisälletyt portletit
Tiedotteita
null ELY-keskus yrittäjien tukena (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskus yrittäjien tukena (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskukset palvelevat yrityksiä tehostetusti koronaviruksen aiheuttamien ongelmien selättämiseksi. Muistutamme, että yrittäjien kannattaa olla ajoissa yhteydessä luottolaitoksiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä.

Lisätalousarvion myötä tullaan ottamaan käyttöön ELY-keskusten kautta myönnettävä elinkeinorahoitus (de minimis) pk-yrityksille. Tämä rahoitus suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Rahoituksen kokonaisvolyymi tulee olemaan 50 miljoonaa euroa. Lisäksi tukien maksatuksia nopeutetaan. Tukea yrittäjien neuvontaan ja jaksamisen edistämiseen tultaneen saamaan 0,5 miljoonaa euroa.
Näistä tiedotamme myöhemmin lisää.

ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskusten-yrityspalvelut-joustavasti-ja-tehostetusti-yritysten-tukena

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-neuvoo-maksuvaikeuksiin-joutuneita-yrityksia

ELYjen yritysasiantuntijat ovat käytössänne. Kehittämispalveluja kannattaa käyttää murrostilanteissa hyväksi. Olemme tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin kautta. Muistutamme, että tukea saaneiden yritysten kannattaa mahdollisissa ongelmatilanteissa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan.

Juha Linden juha.linden@ely-keskus.fi           p. 0295 029 069

Asko Jaakkola asko.jaakkola@ely-keskus.fi  p. 0295 029 055

Jukka Saarni jukka.saarni@ely-keskus.fi        p. 0295 029 085

Tarja Taipale tarja.taipale@ely-keskus.fi       p. 0295 029 167

Jere Auvinen jere.auvinen@ely-keskus.fi      p. 0295 025 201

TE-palvelujen kautta saatte lisäapua yrityksille muutosturvaan ja henkilöstön lomauttamiseen liittyen.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html

Lisätietoja:
Johtaja Satu Mäkelä, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, p. 0295 029 147, satu.m.makela@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa