Navigointivalikko
Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingosta ilmoittaminen - Uusimaa

Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden ympäristölle ja ihmiselle aiheuttama vaara tai sen uhka vaihtelee suuresti.

Ympäristövahingoista ilmoitus ensisijaisesti hätäkeskukseen

Tapahtuneesta ympäristövahingosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen 112.

Hätäkeskus arvioi ilmoituksen perusteella tilanteen ja hälyttää vahinkopaikalle torjuntayksiköitä ja -viranomaisia.

Viranomaiset toimivat yhteistyössä ympäristövahinkojen torjunnassa ja vahinkojen arvioinnissa.

Ensisijainen toimintavastuu ympäristövahinkojen torjunnassa on alueellisella pelastuslaitoksella (Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokset).

ELY-keskus toimii asiantuntijana erityisesti vahingon syiden ja vaikutusten sekä tarvittavien jälkitoimenpiteiden arvioinnissa.

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ole varallaolo- eikä päivystysorganisaatiota.

ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tavoitettavissa virka-aikana.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilöt alueen ympäristövahinko- ja erityistilanteissa

ELY-keskuksen puhelinvaihde: 0295 021 000, avoinna arkisin klo 8.00 - 16.15, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi  

Yhteyshenkilöt virka-aikana (myös tekstiviestit), sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Öljyvahingot:
Mona Sundman 0295 021 464, Teija Tohmo 0295 026 087, Olli Jaakonaho 0295 021 398

Pohjavesien likaantuminen:
Petra Ihanamäki 0295 021 273, Timo Kinnunen 0295 021 405

Maaperän pilaantuminen:
Elina Kerko 0295 021 187, Teija Tohmo 0295 026 087, Hanna Valkeapää 0295 021 011, Mikko Tuomikoski 0295 020 997

Jätevesipäästöt (yhdyskuntajätevedet):
Ilkka Juva 0295 021 400, Sara Poijärvi 0295 021 407

Jätevesipäästöt (teollisuusjätevedet):
Sara Poijärvi 0295 021 407

Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset:
Heidi Åkerla 0295 021 483, Sirpa Penttilä 0295 021 446

Vesihuollon merkittävät häiriötilanteet:
Ilkka Juva 0295 021 400

Eliökuolemat (mm. kalat, linnut) :
Heidi Åkerla 0295 021 483, Jaana Marttila 0295 021 431 ja Sirpa Penttilä 0295 021 446

Kala-asiat:
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualue toimii kalatalousviranomaisena myös Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella: Perttu Tamminen 0295 021 215, Mikko Koivurinta 0295 021 080

Yhdyshenkilöt Uudenmaan ELY-keskuksessa Heidi Åkerla 0295 021 483 ja Jaana Marttila 0295 021 431

Tulvavahingot, jääpadot, rantasortumat:
Kari Rantakokko 0295 021 453, Olli Jaakonaho 0295 021 398

Pato-onnettomuudet:
Kainuun ELY-keskus on vastuussa patoturvallisuudesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella: Mikko Sulkakoski 0295 025 231, Eija Isomäki 0295 025 187, Milla Torkkel 0295 025 225

Yhdyshenkilö Uudenmaan ELY-keskuksessa Kari Rantakokko 0295 021 453

Ilman laadun heikentyminen:
Larri Liikonen 0295 021 427, Vesa Suominen 0295 021 465

Leväkukinnat:
Mikaela Ahlman 0295 021 371, Sirpa Penttilä 0295 021 446, Jaana Marttila 0295 021 431

Luontovahingot ja luonnonsuojelurikkomukset:
Tapio Korhonen 0295 021 408

Rakennussuojeluvahingot:
Henrik Wager 0295 021 473

Johtaja
Satu Pääkkönen 0295 021 452 (myös virka-ajan ulkopuolella)