Yhteistyössä

Tulevaisuuden työmarkkinat

Valtakunnallinen kohtaanto-teeman ESR+ -koordinaatiohanke

kuvituskuva

Euroopan unionin osarahoittama

Tietopankki (sivu päivittyy!)

Muualla verkossa

Valtakunnalliset tietolähteet

 • Työllisyyskatsaus on työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittainen Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä. 

  Työpoliittinen aikakauskirja edistää työpolitiikkaan liittyvää tutkimukseen ja asiantuntijuuteen perustuvaa keskustelua. Aikakauskirja koostuu artikeleista ja katsauksista, ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

  Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

  TEM analyysit -sarja julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

 • Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raportilla voit tutustua eri toimialojen ja ammattien työmarkkinatilanteen kehitykseen maakuntatasolla. 

  Raportin avulla saat esimerkiksi esille listaukset maakuntasi työvoimapula-ammateista. Voit tarkastella myös, missä ammateissa on työvoiman ylitarjontaa tai missä ammateissa on kohtaanto-ongelmia, eli tilanteista, joissa on samanaikaisesti paljon työttömyyttä mutta myös avoimia työpaikkoja. Raportilta löydät tietoa myös eri ammattien palkkatasosta ja avoimien työpaikkojen piirteistä.

  Käytössäsi on erilaisia visualisointeja, kuten karttakuvioita, Beveridge-kuvioita, ammattilistauksia ja palkkikaavioita.

 • Työvoimabarometrin tavoitteena on tuottaa laadukasta ja kattavaa lyhyen aikavälin tietoa työvoima- ja osaamistarpeista eri toimijoille. Työvoimabarometrin tulokset julkaistaan kerran vuodessa lokakuussa.

 • Kuntien avainluvut -palvelu sisältää keskeiset avainluvut Suomen kunnista. Palvelussa voi vertailla tilastotietoja kuntien ja eri kuntapohjaisten aluejakojen välillä tai suhteessa koko Suomen lukuihin.

  Työvoimatutkimus-tilasto kuvaa 15–89-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumista kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. 

  Työssäkäyntitilasto tuottaa alueellista tietoa väestön toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilasto laaditaan yhdistämällä useita eri rekisteritietoja. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.

  Avoimet työpaikat -tilastossa julkaistaan tietoja avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista. Tiedot kerätään työnantajilta otostutkimuksena, ja ne julkaistaan neljännesvuosittain.

  Toimiala Online -tilastopalvelusta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä.

  Tilastokeskuksen Yritykset-sivustolle on koottu avainlukuja ja aiheeseen liittyviä tilastoja, esimerkiksi aloittaaneet ja lopettaneet yritykset, yritystukitilasto ja työvoimakustannusindeksi.

 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) Osaamistarvekompassi tarjoaa tietoa tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Lisäksi se yhdistää alueellista ja valtakunnallista tietoa osaamisen ja työvoiman kohtaannosta. Palvelu on suunnattu erityisesti koulutuspalveluiden tarjoajille sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottajille ja kehittäjille.

 • Opetushallitus tuottaa ennakointitietoa osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin kanssa. Opetushallituksen ennakoinnin päätulokset julkaistaan opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Palvelussa julkaistavat raportit ovat osaamistarpeet, työvoiman koulutustarpeet, työvoiman kohtaanto ja tutkintoennuste. 

  Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) kohtaantotarkastelussa arvioidaan työvoiman riittävyyttä ja osaamista suhteessa uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työvoiman riittävyystarkastelussa määritellään ylitarjonta-, alitarjonta- ja tasapainoammattialat keskipitkällä aikavälillä eli 5–9 vuoden aikajänteellä. Tarkastelun viitevuosi on 2028, jota peilataan vuoden 2019 tilanteeseen. OEF-kohtaantotarkastelussa on mukana kaikkiaan 75 ammattialaa. Nämä jakaantuvat eri kohtaantotilanteisiin eli alitarjonta-, tasapaino- ja ylitarjonta-ammattialoihin.

Alueelliset tietolähteet

 • Monet kunnat, ja jatkossa työllisyysalueet, tarjoavat tietoa ja tilastoja koskien muun muassa oman alueensa työllisyyttä ja työmarkkinatilannetta sekä elinkeinoelämää ja elinvoimaa. Tutustu kuntien/työllisyysalueiden tarjoamiin tietopalveluihin näiden omilla nettisivuilla.

 • Maakuntien liitot tuottavat ja jakavat tietoa omilla sivuillaan alueensa aluekehityksestä ja ennakoinnista erilaisten tietopalveluiden / tilastojen muodossa. Sivuilta löytyy tietoa monista eri aihealueesta, kuten työllisyydestä ja kohtaannosta.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset koostavat sivuilleen tietoa aluekehittämiseen ja lyhyen aikavälin ennakointiin liittyen.

Tietoa TE24-muutoksesta

ESR+ -hankkeet

 • Tietoja työllisyyden ja kohtaannon nykyisen ESR+-ohjelmakauden 2021-2027 hankkeista löydät EURA2021 - Hanketietopalvelusta.

  Ohje kohtaantoteeman hankkeiden etsimiseen

  • Valitse suodatusvaihtoehdoista seuraavat kohdat:
   • Rahasto: ESR+
   • Toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
   • Erityistavoitteet (yksi tai useampi): 
    • 4.1. Polkuja töihin
    • 4.2. Uutta osaamista työelämään
    • 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen 
  • Kohtaannon alahankkeet -kohdassa valitse Valtakunnallinen teema: Työmarkkinoiden kohtaanto.
  • Jos haluat suodattaa tietyn alueen hankkeet, valitse Hankkeen maantieteellinen kohdealue: Kunta JA/TAI Maakunta.
  • Saat listauksen hankkeista alle taulukkomuodossa, jonka voi myös ladata excelinä. 

  Lisätietoja nykyisestä ohjelmakaudesta ja sen sisällöistä tavoitteista koskien aihealuetta löydät täältä: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) | Rakennerahastot. Lue myös: Valtakunnalliset teemat | Rakennerahastot 

Päivitetty: 12.07.2024