Yhteistyössä

Tulevaisuuden työmarkkinat

Valtakunnallinen kohtaanto-teeman ESR+ -koordinaatiohanke

kuvituskuva

Euroopan unionin osarahoittama

Oikopolut

Ota yhteyttä

Tässä me olemme! Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanketiimiin voit aina ottaa yhteyttä. Kuulemme mielellämme, miten voimme auttaa ja olla tukena kohtaantohaasteiden ratkaisemisessa. Hankkeen yhteinen sähköpostiosoite on [email protected]

Projektipäällikkö Juha Matikainen

Projektipäällikkö Juha Matikainen

Projektipäällikkö vastaa hankkeen suunnitelman mukaisesta toteutuksesta, tarvittaessa uudelleen suuntaamisesta sekä hankekokonaisuuden ohjaamisesta ja sidosryhmätyöstä. Projektipäällikkö johtaa koordinaatiohanketta ja kohtaanto-teeman kokonaisuutta. Projektipäällikkö vastaa hankkeen toimeenpanosta, rahoituksesta ja tuloksellisuudesta.

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 021 246

 

Projektiasiantuntija Joonas Karhinen

Projektiasiantuntija Joonas Karhinen

Projektiasiantuntija tukee projektipäällikköä kokonaisuuden koordinoimisessa ja sijaistaa tarvittaessa päällikköä. Projektiasiantuntijan vastuulla hankkeessa on tiedolla johtamisen kokonaisuus. Projektiasiantuntija vastaa myös hankkeessa tehtävästä tiedonkeruusta, analysoinnista ja mahdollisten tilattavien tutkimusten tai selvitysten määrittelystä.

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 021 272

 

Viestintäasiantuntija Emma Lehtomäki

Viestintäasiantuntija Emma Lehtomäki

Viestintäasiantuntija vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hän suunnittelee viestintään, tiedotukseen ja markkinointiin liittyvät hankinnat yhteistyössä projektipäällikön kanssa ja toimii palveluntuottajan yhteyshenkilönä. Viestintäasiantuntija vastaa alueellisista viestintätoimista yhdessä aluekoordinaattoreiden kanssa.

Sähköposti: [email protected]

Puhelin:  0295 021 046

 

Projektisuunnittelija Otto Kupi

Projektisuunnittelija Otto Kupi

Projektisuunnittelija vastaa hankkeen taloushallinnosta, asiakirjahallinnosta ja seuraa kustannusarvion toteutumista. Hän vastaa hankintojen valmistelusta. Lisäksi projektisuunnittelija hoitaa verkostotilaisuuksien ja -tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ja toimii hankkeen ohjausryhmän sihteerinä.

Sähköposti: [email protected]

Puhelin:  0295 021 182

 

Aluekoordinaattorit

Kukin aluekoordinaattori vastaa oman alueensa kokonaisuudesta. Hänen vastuullaan on kohtaannon toimijakentän, verkostojen, ekosysteemien ja toimintamallien tunnistaminen, kehittäminen ja hyvien käytäntöjen välittäminen. Koordinaattori tekee yhteistyötä sidosryhmien, muiden alueiden ja hankkeiden kanssa. Koordinaattori aktivoi ja sitouttaa erityisesti kuntatoimijoita alueelliseen, ylialueelliseen ja valtakunnalliseen kohtaantotyöhön.

Aluekoordinaattori ohjaa ja tukee oman vastuualueensa alahankkeita osallistumalla niiden ohjausryhmätyöskentelyyn, fasilitoimalla alahankkeiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tukemalla niissä syntyvien toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöjen levittämisessä sekä tulosten juurruttamisessa. Koordinaattori vastaa nimetyn alueen lisäksi valtakunnallisesti jostakin hankekokonaisuuden teemasta.

Uusimaa: Anu Kantola

Aluekoordinaattori Anu Kantola

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 050 351 2676

 

Etelä-Suomi: Minna Ollikainen

(Häme, Kaakkois-Suomi)

Aluekoordinaattori Minna Ollikainen

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 029 032

 

Itä-Suomi: Kaisa Railanmaa

(Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Aluekoordinaattori Kaisa Railanmaa

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 026 617

 

Länsi-Suomi: Kati Lammi​

(Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Pirkanmaa)

Aluekoordinaattori Kati Lammi

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 021 313

 

Pohjois-Suomi: Pauliina Paija

(Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)

Aluekoordinaattori Pauliina Paija

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0295 021 014

Päivitetty: 12.07.2024