Tiehankkeet - Pirkanmaa

Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Pirkanmaalla on meneillään yksi suuri valtion toteuttamishanke: Valtatie 12 Tampereen Rantaväylä.

Muutoin perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat tieverkon parantamishankkeet jäävät vähäisiksi. Pääsääntöisesti muilla parantamishankkeilla kohennetaan liikenneturvallisuutta ja tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Väylänpidon korjausvelan vähentämiseen myönnetystä vuosien 2016–2018 erillisrahasta Pirkanmaan teille osoitettiin yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitus päätettiin kohdentaa varsinkin elinkeinoelämää tukevien merkittävimpien heikkokuntoisten päällystettyjen teiden ja siltojen korjaamiseen. Lisäksi summalla tehdään jonkin verran sorateiden kelirikkokorjauksia ja sorastuksia sekä tievarusteiden ja laitteiden uusimista.

Eduskunnan erikseen päättämistä kehittämishankkeista siirrettiin rahoitusta perusväylänpidon hieman pienempiin alueellisiin parantamisinvestointeihin. Tällä perusväylänpidon lisärahoituksella toteutetaan Pirkanmaalla vuosina 2017–2019:

  1. Valtatie 12 Alasjärvi–Linnainmaa lisäkaistan rakentaminen ja Alasjärven risteyssillan korjaus
  2. Valtatie 3 Kyröskosken eteläisen liittymän 1. vaihe ja ohituskaistan jatke

Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Rakenteilla olevat tiehankkeet

Valmistuneita tiehankkeita

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa