Tiehankkeet - Pirkanmaa

Valtaosa Pirkanmaan tiehankkeista on teiden ja siltojen korjauksia. Laajoista teiden parantamishankkeista päättää eduskunta valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Muutoin perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat tieverkon parantamishankkeet jäävät vähäisiksi. Pääsääntöisesti muilla parantamishankkeilla kohennetaan liikenneturvallisuutta ja tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Väylänpidon korjausvelan vähentämiseen myönnetystä vuosien 2016–2018 erillisrahasta Pirkanmaan teille osoitettiin yhteensä noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitus päätettiin kohdentaa varsinkin elinkeinoelämää tukevien merkittävimpien heikkokuntoisten päällystettyjen teiden ja siltojen korjaamiseen. Lisäksi summalla tehdään jonkin verran sorateiden kelirikkokorjauksia ja sorastuksia sekä tievarusteiden ja laitteiden uusimista.

Eduskunnan erikseen päättämistä kehittämishankkeista siirrettiin rahoitusta perusväylänpidon hieman pienempiin alueellisiin parantamisinvestointeihin. Jäljellä olevalla Pirkanmaan 2018–2019 perusväylänpidon lisärahoituksella toteutetaan Valtatie 3:lla Kyröskosken eteläisen liittymän 1. vaihe ja ohituskaistan jatke.

Rakenteilla olevat tiehankkeet

Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Päivitetty