Navigointivalikko

liikenne-vahingonkorvaukset-ingressi

Vahingonkorvaukset 

ELY-keskukset vastaavat toimialueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta. Mikäli tienkäyttäjälle tapahtuu maantiellä vahinko, jonka hän katsoo aiheutuneen tien puutteellisesta kunnossapidosta, voi tienkäyttäjä hakea ELY-keskukselta korvausta syntyneistä vahingoista.

Mitä voin tehdä heti vahingon sattuessa?

  • merkitä muistiin tarkan vahinkoajan ja -paikan sekä vahingon aiheuttajan
  • ottaa mahdollisuuksien mukaan valokuvia vahinkopaikasta, vahingon aiheuttajasta ja syntyneistä vahingoista
  • soittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24 h/vrk)

Tienkäyttäjän linjan kautta tieto vahinkopaikasta välittyy tien kunnossapitäjälle ja tarvittaviin korjaus- ja varoittamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi.

Voinko saada korvausta?

Tienkäyttäjä voi saada korvausta vahingosta vain silloin, kun tien kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tien kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä. Pelkkä tien huono kunto ei näin ollen vielä oikeuta korvauksen saamiseen.

Miten haen korvausta?

Korvausta haetaan ensisijaisesti oheista sähköistä asiointilomaketta käyttäen. Kaikki lomakkeen kohdat on täytettävä huolellisesti.

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja ja aiheutuneet vahingot on ilmoitettu mahdollisimman tarkasti. Edellä mainittujen tietojen puuttuessa tien kunnossapitäjältä ei voida pyytää lausuntoja vahinkopaikkaan kohdistuneista toimenpiteistä eikä korvaushakemusta voida käsitellä.

Mikäli et voi hakea korvausta sähköisellä asiointilomakkeella, voit lähettää täyttämäsi tulostetun hakemuslomakkeen sekä mahdolliset liitteet osoitteeseen: Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja korvauksen hakemisesta saat Liikenteen asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta ota yhteyttä-laatikosta.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Miten hakemuksen käsittely etenee?

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakemustietojen, vahinkopaikan kunnossapidosta vastaavien urakan valvojan ja urakoitsijan lausuntojen sekä muun hankitun selvityksen perusteella.  Päätös tehdään kirjallisen materiaalin perusteella. Ratkaisua tehtäessä sovelletaan vahingonkorvauslain, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä tieliikennelain säännöksiä.


Alueellista tietoa


ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-16 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelu avoinna ma-pe klo 12-16

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

  •  Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).