Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristöön ja kalatalouteen liittyvien valtionavustusten hakemisessa käytettävä valtuusasia muuttuu 25.9.2023

ELY-keskukset myöntävät ympäristöön ja kalatalouteen liittyviä valtionavustuksia, jotka KEHA-keskus maksaa hakijoille avustuspäätösten mukaisesti. Avustuksilla on omat hakuaikansa, joiden alkamisesta ELY-keskus ilmoittaa verkkosivuillaan.

Avustuksia ja niiden maksatusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä aluehallinnon asiointipalvelussa. Asiointipalvelua käytetään asiointivaltuuksilla.

Tällä hetkellä asiointipalvelussa käytössä oleva asiointivaltuus vanhenee. Käyttöön otetaan uusi valtuus. Sähköiseen asiointiin ja hakemusten täyttämiseen tarvitset voimassa olevan asiointivaltuuden.

Varmista asioinnin onnistuminen uudella valtuudella seuraaviin palveluihin:

 • Avustushakemus saariston ympäristön hoitoon
 • Avustus tunturialueiden jätehuollon edistämiseen
 • Avustus ympäristökasvatuksen ja -valistuksen edistämiseen
 • Avustus vesienhoidon ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutukseen
 • Avustus pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • Avustus rakennusperinnön hoitoon
 • Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustushaku
 • Avustus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan
 • Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen
 • Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen avustus
 • Avustus kalatalouden alueellisiin edistämishankkeisiin
 • Avustukset kalatalousalueiden toimintaan
 • Avustus kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin.

Hae avustusta ensisijaisesti asiointipalvelussa

Hae avustusta ELY-keskukselta sen hakuaikana ensisijaisesti sähköisessä aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemuslomakkeet sijaitsevat asiointipalvelun palveluvalikossa.

Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemukset, vastata täydennyspyyntöihin, täydentää hakemusta ja vastaanottaa asiaa koskevat päätökset.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustusta tulostettavalla lomakkeella.

Asiointipalvelua käytetään valtuuksilla – uusi valtuudet mahdollisimman pian

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Avustuksen hakeminen edellyttää avustuksia käsittelevien henkilöiden valtuuksien uusimista, jotta asiointi onnistuu. Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että hakemuksia valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Avustusten hakemisessa käytössä oleva Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen -valtuusasia poistuu käytöstä. Uuden valtuusasian käyttö alkaa 25.9.2023. Uusi valtuusasia on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Käytöstä poistuvalla valtuudella aloitettuihin asiointeihin tarvitaan uusi valtuus.

Valtuutuksen saaneet henkilöt kirjautuvat asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Palvelu tarkistaa asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta.

Lue lisää

Ympäristöön ja kalatalouteen liittyvien valtionavustusten hakemisessa käytettävä valtuusasia muuttuu 25.9.2023. KEHA-keskuksen tiedote 11.9.2023 (keha-keskus.fi)