Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yhteishankintakoulutuksella uusia työntekijöitä tai uutta osaamista Lappiin (Lappi)

Yhteishankintakoulutus on hyvä vaihtoehto työnantajalle tilanteessa, jossa osaavaa työvoimaa ei löydy avoimilta työmarkkinoilta tai yrityksen nykyisten työntekijöiden ammattitaitoa on kehitettävä. Yritys voi hyödyntää yhteishankintakoulutusta myös muutostilanteissa tai suomen kielen kouluttamisessa vieraskieliselle henkilöstölle. 

Lapin ELY-keskuksen alueella toteutettiin vuoden 2022 aikana yhteishankintakoulutuksia 33 työnantajan kanssa. ELY-keskus maksaa jopa 50–80 % koulutuksen hankintahinnasta, joten palvelu on työnantajalle hyvin kustannustehokas ratkaisu. Neljästä eri palvelutuotteesta räätälöitävät kokonaisuudet soveltuvat monipuolisesti eri toimialoille, eri kokoisille työnantajille sekä erilaisiin koulutustarpeisiin. 

RekryKoulutuksella osaavaa työvoimaa

RekryKoulutus mahdollistaa uusien henkilöiden kouluttamisen suoraan yrityksen avoimiin työtehtäviin. Koulutus yhdistää teoriaopetusta ja työssäoppimista. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät avoimiin työtehtäviin koulutuksen päätyttyä. Työnantaja on mukana valitsemassa koulutettavat henkilöt. 
Koulutus räätälöidään aina juuri kyseisen työnantajan tarpeisiin siten, että koulutuettavat oppivat ne tiedot ja taidot, jotka vaaditaan yrityksen avoimiin tehtäviin työllistymiseksi. Käytännön oppimiseen on mahdollista panostaa merkittävästi, sillä koulutusajasta jopa 70 % voi olla työssäoppimista. Teoriaosuus voi sisältää alan tai tehtävän edellyttämää teoriaopetusta sekä pätevyys- tai korttikoulutuksia. Koulutus ei voi kuitenkaan sisältää tutkintoja tai niiden osia.

Lapissa RekryKoulutuksia järjestettiin viime vuonna 17 kappaletta ja niihin oli 136 hakijaa. RekryKoulutusten kautta Lappiin saatiin muun muassa uusia särmääjiä, pesulatyöntekijöitä, laatoittajia, märkätila-asentajia, elintarviketyöntekijöitä, bitumikattoasentajia, rata- ja inframittaajia, linja-autonkuljettajia, betonielementtityöntekijöitä, harvesterinkuljettajia ja jäteauton- ja pyörökoneenkuljettajia. Tänä vuonna RekryKoulutuksen kautta valmistuu muun muassa asiantuntijoita teollisuuden ja data-analytiikan työtehtäviin sekä lihanjalostusyritykseen elintarviketyöntekijöitä.

Räätälöitävyytensä vuoksi RekryKoulutus soveltuu erinomaisesti eri aloille sekä erilaisiin työtehtäviin. Koulutusten kestot vaihtelevat pääsääntöisesti kuukaudesta puoleen vuoteen.  
 
Työnantaja maksaa 30 % koulutuksen hankintahinnasta ja ELY-keskus kustantaa loput 70 %. Koulutuksen hinta määräytyy sen mukaan, mitä koulutetaan, kauanko koulutus kestää ja minkä kokoinen koulutettavien henkilöiden määrä on. Koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa, vaan koulutettavat saavat lähtökohtaisesti vähintään samaa etuutta kuin työttömänä ollessaan.


Lue lisää: 

TäsmäKoulutuksella osaamista nykyiselle henkilöstölle

TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun työnantajalla tapahtuvat muutokset edellyttävät työntekijöiden osaamisen perusteellista päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. TäsmäKoulutuksena Lapissa toteutettiin viime vuonna koulutusta muun muassa esimiehille, metsäasiantuntijoille, laatoittajille sekä pesulatyöntekijöille.

Vähintään 10 päivää kestävä ammatillinen koulutus räätälöidään työnantajan tarpeisiin. TäsmäKoulutus edesauttaa henkilöstön osaamisen kehittymistä uusien vaatimusten mukaiseksi. TäsmäKoulutuksella voidaan kouluttaa työntekijöitä yrityksen sisällä uusiin tehtäviin. TäsmäKoulutusta on mahdollista toteuttaa myös lomautusten aikana tai niiden asemasta.

TäsmäKoulutuksessa työnantajan kustannus koulutuksesta määräytyy yrityksen koon mukaan. Työnantaja maksaa 30–50 % koulutuksen hankintahinnasta ja ELY-keskus loput. 

Lue lisää:

MuutosKoulutus tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa

Työnantaja voi MuutosKoulutuksella auttaa henkilöstöään löytämään seuraavan askeleen työurallaan, mikäli yritys joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään toistaiseksi niin, että lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi.

Vähintään 10 päivää kestävän ja tarpeeseen räätälöidyn koulutuksen tavoitteena on kehittää henkilöiden ammatillista osaamista ja auttaa heitä löytämään uusi työpaikka. 
MuutosKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 20 % koulutuksen hankintahinnasta.  

Lue lisää: 

Työpaikkasuomi – kielikoulutusta työntekijöillesi

Koulutuksen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistä suomen kielellä. Opetuksen sisällössä keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon ja työssä kohdattaviin kommunikointitilanteisiin. Opetus voi sisältää esimerkiksi yrityksen työturvallisuusmateriaalia tai asiakaspalvelutilanteita. Koulutuksen minikesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia (á 45 min). Koulutusta voidaan hyödyntää niin yksittäisen henkilön kuin isompien ryhmienkin kouluttamiseen. 

Lapissa Työpaikkasuomi-kielikoulutuksia on meneillään tällä hetkellä neljä erillistä ryhmää mm. kaivostoiminta- ja louhinta-alan sekä puhdistus-/kiinteistöalan työntekijöille.

Koulutusta voidaan toteuttaa työnantajan nykyiselle henkilöstölle TäsmäKoulutuksena, mutta myös rekrytoitavalle uudelle henkilöstölle RekryKoulutuksena. Saatavilla on myös Työpaikkaruotsi-koulutusta. 

Lue lisää: 


Haluaisitko selvittää, olisiko yhteishankintakoulutuksesta apua juuri sinulle? Ota yhteyttä koulutusasiantuntijoihimme Lapin ELY-keskuksessa:

Johtava koulutusasiantuntija Minna Uusihanni, puh. +358 295 037 139

Koulutusasiantuntija Tuula Pekkala, puh. +358 295 039 632

Sähköpostit muotoa [email protected]