Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Sidosryhmät pitävät Uudenmaan ELY-keskusta asiantuntevana 

Sidosryhmätutkimuksessa vastaajat kuvailivat Uudenmaan ELY-keskusta yhteistyökumppanina muun muassa adjektiiveilla asiantunteva ja osaava. Vastaajien mukaan Uudenmaan ELY-keskus on onnistunut varsin hyvin (ka 3,66 asteikolla 1 - 5) edistämään alueen asioita valtakunnallisesti. 

Uudenmaan ELY-keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys vv. 2015 - 2023
Uudenmaan ELY-keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys vv. 2015 - 2023. 

Lisäksi sidosryhmien mielestä Uudenmaan ELY-keskus on onnistunut tukemaan vaikuttavasti talouden kasvutavoitteiden toteutumista. 

Tulokset käyvät ilmi kaikkien 15 ELY-keskuksen yhteisestä sidosryhmätutkimuksesta, joka tehdään joka toinen vuosi. Se toteutettiin verkkokyselynä viime syys-lokakuussa jo seitsemännen kerran. 

Erityisesti vastaajat kiittivät Uudenmaan ELY-keskusta palveluhengestä, lähestyttävyydestä, nopeudesta ja tiedottamisesta. Kehittämiskohteiksi mainittiin muun muassa resurssien riittämättömyys, tekniset ja koordinoinnin puutteet. 

Mikä tutkimus? 

ELY-keskusten sidosryhmätutkimuksessa oli kaksi erillistä kyselyä:

  1. Ohjaaville ministeriöille ja virastoille suunnattu kysely, ja 
  2. Muille sidosryhmille suunnattu kysely (viranomais- ja muut kumppanit sekä palveluntuottajat).

Vastaajia oli yhteensä 1 849. Kaikista vastaajista suurin osa (40,9 %) oli viranomaiskumppaneita. 

Kokonaisvastaajamäärästä 11,2 % vastasi kyselyyn koskien Uudenmaan ELY-keskuksesta. 

Suurin osa vastaajista (78,9 %) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kaikkien ELY-keskusten toimintaan. Asteikolla 1 - 5 kokonaistyytyväisyyden keskiarvo kaikkiin ELY-keskuksiin oli 3,99. Vastaava luku Uudenmaan ELY-keskukselle oli 3,95.

Tutkimuksen toteutti KEHA-keskus yhdessä Broad Scope Management Consulting Oy:n kanssa.  

Lisätietoja: 

Kestävää sidosryhmätyötä alueiden parhaaksi -tiedote valtakunnallisesta tutkimuksesta (28.11.2023)