Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle
​​​​

Viljelijä voi hakea 10.11.2023 asti ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi luotolle, joka on myönnetty maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Valtiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa.

Takauksen myöntämisen ehtona on, että maatila on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Maatilalla tulee lisäksi olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Viljelijät voivat hakea valtiontakausta lomakkeella 493, joka on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Valtiontakausta ei voi hakea sähköisesti. Lomake on toimitettava ELY-keskukseen perjantaihin 10.11.2023 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset saavat kielteisen päätöksen. ELY-keskukset tekevät päätökset valtiontakauksen myöntämisestä joulukuun aikana.

Satakunnan ELY-keskuksessa asiassa neuvovat maatilarahoitusasiantuntijat:

Katriina Rosvall
puh: 0295 022 076

Ismo Häyhä
puh: 0295 022 041

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]