Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maaseuturahastosta haettavissa tukea kyläverkkojen rakentamiseen ja esiselvityksiin (Kaakkois-Suomi)


 

Laajakaistainvestointien rahoitushaku avautui Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 19.9.2023. Investointihankkeet valitaan pisteytyksen perusteella jaksoittain ja ensimmäinen valintajakso päättyy 31.10.2023. Ennen varsinaista investointia voidaan tehdä esiselvityshanke, jossa kartoitetaan muun muassa erilaisia toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja sekä asukkaiden ja yrittäjien kiinnostusta nopeaan tietoliikenneyhteyteen. Selvityshankkeita rahoittavat sekä ELY-keskus että Leader-ryhmät.

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista alueille, joihin ei rakennu markkinaehtoisesti nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien tahojen kanssa.

Maaseudun laajakaistainvestointeihin on rahoituskaudelle 2023–2027 varattu valtakunnallisesti noin 53 miljoonaa euroa. Tukea voi saada korkeintaan 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja se maksetaan jälkikäteen. Rahoitusta voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit.

Kaakkois-Suomen kyläverkkoihin myönnettiin 3,6 miljoonaa euroa

Vuodenvaihteessa päättyneellä ohjelmakaudella eli vuosina 2014–2022 Kaakkois-Suomessa myönnettiin maaseuturahoitusta laajakaistojen investointeihin ja esiselvityksiin yhteensä 3,6 miljoonan euron edestä. Yksityisen rahan osuus tästä oli miljoona euroa.    

Toteutuneiden laajakaistahankkeiden vaikuttavuudesta pidettiin vuoden 2022 lopulla keskustelutilaisuus, jossa puitiin rahoituksen merkitystä alueelle. Tilaisuudessa oli mukana myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä, jonka työpöydälle laajakaistahankkeet päätyvät.   

- Siitä vallitsee laaja yksimielisyys, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat myös maaseudulla yrittämisen ja asumisen kannalta tärkeitä. Valokuituyhteyksien rakentaminen edellyttää kuitenkin kohdealueella vahvaa yksituumaisuutta, jotta hanke on taloudellisesti mahdollista toteuttaa, Penttilä tiivistää keskustelun sisällön. 

Lisätietoa: