Alueellista tietoa

Uutiset 2022

LABlanssissa kehitetään ensihoidon opetusta aidosti yhdessä korkeakoulun ja hyvinvointialueen kesken (Kaakkois-Suomi)

Kolme opiskelijaa ambulanssissa.
Kuva: Sari Hokkanen.


ELY-keskukset edistävät alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja vetovoimaisuutta mm. rahoittamalla ja tukemalla erilaisia hankkeita. Yksi esimerkki rahoitusta saaneesta hankkeesta on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ensihoidon oppimisympäristö LABlanssi -hanke Etelä-Karjalassa. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).

LABlanssi-Etelä-Karjan ensihoidon oppimisympäristö-hankkeessa kehitetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteistyönä Suomessa ja kansainvälisesti ainutlaatuista ensihoidon oppimisympäristöä LABlanssia, jossa ensihoidon opiskelijat osallistuvat työelämäharjoitteluun ensihoidon opettajan ja hyvinvointialueen kehittäjäensihoitajan ohjauksessa. LABlanssi-ensihoitoyksikkö palvelee Etelä-Karjalan hyvinvointialueella osana ensihoitopalvelua ja hoitaa kaikkia ensihoidollisia tehtäviä arkisin kello 8–16 välisenä aikana, pois lukien ammattikorkeakoulun loma-ajat. EU:n osarahoittama hanke on toiminnassa 1.1.2023-31.12.2024.

Ensihoidon opiskelija suorittaa viikon mittaisen LABlanssi-harjoittelujaksona EKHVAn kehittäjäensihoitajan sekä oman ensihoidon opettajansa ohjauksessa. LABilta LABlanssissa vuorottelee 4 ensihoidon lehtoria ja simulaatio-ohjaaja. Sekä kehittäjäensihoitaja että LABin henkilökunta toimivat hoitotasoisena ensihoitajana. Uutta LABlanssissa siis muihin ensihoidon harjoitteluihin on se, että opiskelijaa ohjaa työelämäharjoittelussa kahden ensihoitajan sijaan kehittäjäensihoitaja sekä oma opettaja. LABlanssissa opiskelijalle annetaan mahdollisimman paljon aikaa pohtia ensin itse hoitolinjoja ja ratkaisuja, ohjaajat ovat tukena ja tehtävien jälkeen tilanteet käydään vielä tarkasti yhdessä läpi. Kaksivuotisen hankkeen aikana noin 60 ensihoidon opiskelijaa pääsee harjoittelemaan LABlanssissa.

Kaksi opiskelijaa ambulanssin sisällä.
Kuva: Pauliina Huovila.

Ambulanssi kuvattuna takaa.
Kuva: Pauliina Huovila.

Uutta osaamista kaikille osapuolille 

LABlanssissa tiivis yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä syvenee entisestään ja kehittää myös ammattilaisten osaamista monipuolisesti. Ensihoidon opettajat osallistuvat ensihoidon työelämäjaksoille ja näin päivittävät osaamistaan ja opetustaan ensihoidon kentällä käytettävistä uusimmista toimintamalleista, käytännöistä, välineistä ja laitteista. Ensihoito on nopeasti kehittyvä ala, jolloin on tärkeää, että ensihoidon opetus seuraa tiiviisti alan uudistuvia ohjeita ja käytäntöjä sekä muuttuvaa toimintaympäristöä.

Ensihoitajat pääsevät vahvistamaan pedagogista ohjausosaamistaan, kun hankkeen aikana yhteistyöllä luodaan työelämäohjaajan pedagoginen kurssi sekä opiskelijaohjaamisen malli. Työelämäohjaukseen liittyvää osaamista kehittämällä voidaan parantaa opiskelijoiden työelämäharjoittelujen ohjausta.

Lisäksi hanke vahvistaa ensihoitajaopiskelijoiden osaamista ja edistää työelämävalmiuksia sekä parantaa opiskelijaohjauksen tasalaatuisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia yhtenäisellä opiskelijanohjausmallilla. LABlanssilla nähdään myös myönteisiä vaikutuksia tulevien sote-ammattilaisten veto-ja pitovoimaan Etelä-Karjalan aluetta ja ensihoitoa kohtaan.

LABlanssin toimintaa voi seurata myös sosiaalisen median välityksellä

  • www.instagram.com/lablanssi
  • www.tiktok.com/@lablanssi

Lisätietoja:

  • LABlanssi-hankkeen projektipäällikkö Kaisa Seppänen, LAB-ammattikorkeakoulu, kaisa.seppanen(at)lab.fi, p. 050 5284967
  • EKHVA:n LABlanssi-hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkö Sari Hokkanen, sari.hokkanen(at)ekhva.fi, p. 040 683 8962

​​​​​​​