Alueellista tietoa

Uutiset 2022

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu. Lapin ELY-keskus avaa laajakaistahaun ajalle 25.9.2023-29.2.2024.

Rahoitusta laajakaistainvestointeihin voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit. Lapissa rahoitetaan ensisijaisesti yhteisöllisiä laajakaistahankkeita, joihin sisältyy vastikkeetonta työtä (talkootyö).

Hankkeiden tulee olla Lapin maaseudun kehittämisohjelman mukaisia. Haussa painotetaan erityisesti maaseudun omaehtoisia laajakaistahankkeita, joilla edistetään sekä maaseudun saavutettavuutta että kylien yhteisöllisyyttä.

Tuen ehtona on, että rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys. Kyläverkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä tuen ehtojen mukaisesti. Lapissa pysyvyysaika on vähintään 10 vuotta.

Hankkeiden tukiprosentti on 65% hyväksyttävistä kustannuksista.

Laajakaistainvestointien tukea haetaan Hyrrä-palvelussa. Tukea ja neuvoa antaa Lapin ELY-keskus.

Yhteyshenkilö:

Anna-Kaisa Teurajärvi, 0295 037 135

sähköposti: [email protected]