Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Itä-Suomen ELVAR-toimintaa koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja ELY-keskusten välinen sopimus elinkeinoelämän alueellisesta varautumisyhteistyöstä eli ELVAR-toiminnasta on päivitetty. Sopimuksen perusteella kehitetään ja ylläpidetään Suomen alueellista huoltovarmuutta. ELVAR-toiminta on jaettu Suomessa viiteen alueeseen. Itä-Suomen alue sisältää Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueet.

ELVAR-toiminnan tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän varautumista eri alueilla ja maakunnissa sekä varmistaa yhteistoiminta ja tiedonvaihto elinkeinoelämän, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin välillä. ELVAR-toimikunnat ovat osa laajempaa Huoltovarmuusorganisaatiota (HVO). HVK:n tiedote sopimuksesta Yhteistyö takaa alueellisen huoltovarmuuden (tiedote 20.9.2023).

Kuvassa ELVAR-toimijoita Joensuun Savon Voiman laitoksen tutustumiskäynniltä syksyllä 2023.
Kuvassa ELVAR-toimijoita Joensuun Savon Voiman laitoksen tutustumiskäynniltä syksyllä 2023.

Alueellisella huoltovarmuustoiminnalla tähdätään siihen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot on alueellisesti turvattu erityisesti pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa. ELVAR-toimikunnat ovat alueellisia yhteistyöfoorumeita, joilla on kattava edustus toiminta-alueidensa viranomais- ja varautumisfoorumeissa. Toimikunnat jakavat tietoa ja parhaita käytäntöjä, joilla tuetaan alueiden elinkeinoelämän ja viranomaisten varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Yhteistyössä arvioidaan riskejä, tarpeita ja kehityskohteita ja vastataan niihin yhteisillä projekteilla. ELVAR-toimikuntien yhteystiedot (20.9.2023).

Alueellinen huoltovarmuus on osa Itä-Suomen kokonaisturvallisuutta

Itä-Suomen ELVAR-toimikunnassa on edustettuna noin 60 alueellisen huoltovarmuuden kannalta tärkeää organisaatiota. ELVAR-toimintaan osallistuminen on jäsenorganisaatioille vapaaehtoista ja maksutonta. Itä-Suomen varautumiskoordinaattori Jouni Muranen kertoo, että toimikunta tukee jäsenorganisaatioidensa varautumista myös järjestämällä koulutusta, asiantuntijaluentoja, -seminaareja sekä tutustumiskäyntejä alueellisen huoltovarmuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin.
- Tilaisuuksissa kuullaan alansa parhaita asiantuntijoita ajankohtaisista aiheista ja trendeistä muun muassa Natosta, EU-sääntelystä, kyberuhkista, energiamurroksesta jne. Parhaillaan on käynnissä koko HVO-verkostolle kohdennettu informaatiovaikuttamisen verkkokurssi Jyväskylän yliopistossa. Syyskuussa järjestettiin Joensuussa yhteistyössä energiahuollon aluetoimikunnan kanssa turvallisuuseminaari sekä tutustuminen Savon Voiman voimalaitokseen ja suunnitelmiin, miten energiamurros otetaan haltuun, Muranen tiivistää.

 


Yhteystiedot:
Jouni Muranen
Varautumiskoordinaattori, Itä-Suomi
[email protected]
0295 026 778, vaihde 0295 026 500
Pohjois-Savon ELY-keskus