Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Hae Helmi-elinympäristöohjelmasta tukea perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon

Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon on haettavissa tukea ELY-keskuksista. Tätä luonnonsuojelulain mukaista ns. Helmi-tukea voi hakea ympäri vuoden.

Perinnebiotoopit ovat monipuolisinta luontoamme ja ne ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. perhosille ja pölyttäjille. Perinnebiotooppeja eli vanhoja niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia on ollut mahdollista kunnostaa maatalouden ympäristösopimuksen lisäksi myös kansallisella luonnonsuojelulain mukaisella tuella vuodesta 2021 alkaen. Tätä tukea myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuki myönnetään tavarana tai palveluna, esim. toimittamalla kohteeseen kunnostusmateriaaleja tai rahoittamalla kohteessa tehtäviä toimenpiteitä ostopalveluna. ELY-keskus kilpailuttaa hankittavat tavarat ja palvelut. Tuki on harkinnanvarainen ja pääsääntöisesti kertaluontoinen.

Luonnonsuojelulain tuen tavoitteena on palauttaa hoitoon arvokkaimmat perinnebiotooppimme ja laajentaa perinteisessä hoidossa olevien elinympäristöjen pinta-alaa. Etusijalla ovat mm. Natura- ja luonnonsuojelualueella sijaitsevat kohteet tai arvokkaaksi inventoidut perinnebiotoopit (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kohteet) ja muut luontoarvoiltaan tärkeät alueet.

Tukea voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset, muut yhteisöt taikka julkisyhteisöt lukuun ottamatta valtiota. Tukea voi hakea ELY-keskuksista ympäri vuoden. Luonnonsuojelulain tuen kunnostusten jälkeen hoidon tulee jatkua, esimerkiksi maatalouden ympäristösopimuksella.

Lue lisää

Hae Helmi-elinympäristöohjelmasta tukea perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon, ELY-keskuksen tiedote, 15.6.2023 (sttinfo.fi)