Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskukset myönsivät tukea kaupallisille kalastajille ja vesiviljelijöille Ukrainan kriisin vuoksi

Kalankasvatusta saaristomerellä. Mies vetää verkkoa kalankasvattomossa avovedellä. Kuva: Pro Kala
ELY-keskuksen myönsivät tukea kaupallisen kalastajille ja vesiviljelijöille. Kuva: Pro Kala

Kustannusten nopea nousu on aiheuttanut ongelmia myös kalatalouden alkutuotannon yrityksissä. Alan tukemiseksi valtioneuvosto antoi syyskuun lopulla 2022 asetuksen ”kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta”.  

Tukien haku päättyi 7.11.2022 ja päätökset tehtiin viime vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava kalatalousasiantuntija Jorma Kirjavainen kertoo, että Järvi-Suomen kalatalouspalveluihin kuuden maakunnan alueelta hakemuksia tuli 60 ja avustusta jaettiin 0,7 miljoonaa euroa.  -Nähtäväksi jää voidaanko jäljelle jäänyt määräraha sitoa vielä uuden haun kautta myöhemmin, Kirjavainen pohtii tukien käytöstä.  

Hakemuksia koko maassa noin 300 ja tukea myönnettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa 

Kaikkiaan määrärahaa oli tarkoitukseen varattu 5 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui koko maahan noin 300 ja tukea myönnettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä oli, että viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä liiketoiminnan muiden kulujen osuus kokonaiskustannuksista on vähintään 15 prosenttia tai viimeisimmässä elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa ilmoitettujen ostojen ja varastojen muutoksen ja muiden vähennyskelpoisten kulujen osuus kokonaiskustannuksista on vähintään 15 prosenttia. Myönnetty tuki oli 7 % kokonaiskustannuksista, troolikalastusyrityksille kuitenkin 15 %. Tukea voitiin myöntää 500–35 000 euroa/yritys.  

Kalatalouden tukia jakavat kolme ELY-keskusta, Pohjois-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus ja Varnais-Suomen ELY-keskus.
​​​​​​Oheisessa taulukossa myöntöjen määrät ELY-keskuksittain: 

 

Lisätietoja 
Johtava kalatalousasiantuntija Jorma Kirjavainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, puh. 0295 025 059, jorma.kirjavainen@ely-keskus.fi 

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.