Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskuksessa tehdään kestävää sidosryhmäyhteistyötä Kaakkois-Suomen parhaaksi (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskukset mittasivat sidosryhmiensä tyytyväisyyttä yhteistyöhön syyskuussa 2023. Kaakkois-Suomessa vastaajia oli 111. Vastaajien aktiivisuus kertoo osaltaan siitä, että ELY-keskusten kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä ja siihen halutaan vaikuttaa. Kaikkien vastanneiden antama vuoden 2023 kokonaistyytyväisyysarvosana 4,00 nousi hivenen edelliskerrasta (2021; 3,94).

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön merkitys nähtiin erittäin suurena keskiarvon ollessa 4,41 (arviointiasteikko 1–5). ELY-keskus koetaan asiantuntevaksi, yhteistyötaitoiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi. Seitsemättä kertaa toteutetun v. 2023 sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat pitkäaikaista yhteistyön kehittämistä.

Toiminnan vaikuttavuus ennallaan

ELY-keskusten vaikuttavuus perustuu aktiivisiin verkostoihin ja yhdessä tekemiseen alueella ja valtakunnassa. ELY-keskuksen monialainen vaikuttavuus alueella nähdään hyväksi. Sidosryhmät painottivat ELY-keskusten näkyvyyttä, aktiivisuutta ja yhteistyötä sekä alueellisesti tunnustettua toimijuutta.

Asiakaslähtöisyyteen toivottiin panostettavan jatkossakin. Sidosryhmät korostivat yhteydenpitoa ja avointa vuorovaikutusta. Viestinnän vaikuttavuuteen ja riittävyyteen, toiminnan johdonmukaisuuteen sekä ELY-keskusten toiminnan näkyvyyden kasvattamiseen tulisi kiinnittää edelleenkin huomiota. Yleisiä kehittämisehdotuksia tuli mm. byrokratian vähentämisestä, tavoitettavuuden parantamisesta sekä alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimisesta jatkossakin.

Tuloksia hyödynnetään alueellisesti ELY-keskusten asiakkuusstrategian toimeenpanossa, ​aluekehitystyössä, toiminnan kehittämisessä sekä tulosohjauksessa.

Lisätietoja:

Satu Mäkelä, ylijohtaja, puh. 0295 029 147

Suvi Kalliomäki, asiakkuuspäällikkö, puh. 0295 029 244