Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Avustusta haettavana kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on haettavissa avustusta kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen. Avustusta voi hakea 14.8.-13.10.2023 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Avustusta hankkeiden toteuttamiseen on varattu noin 1,5 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.

Euroopan komission ehdotusluonnoksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä esitetään, että kokonaisvaltaisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman laatiminen tulisi velvoitteeksi. Ehdotuksen käsittely on käynnissä ja Suomi pitää ehdotusta hallintasuunnitelmista perusteltuna.

Avustettavat hankkeet

Avustuksen tavoitteena on vähentää vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjä kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien avulla. 

Avustettavista hankkeista on tarkempaa tietoa hakuohjeessa.

Lue lisää

Avustusta haettavana kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen, ELY-keskuksen tiedote, 20.6.2023, (sttinfo.fi)