Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vuorimäen tuulivoimahanke, Iisalmi

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Iisalmen kaupungin länsiosaan, Vuorimäen alueelle. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometriä Iisalmen keskustasta lounaaseen ja se rajautuu länsi- ja eteläpuolella Pielaveden ja luoteispuolella Kiuruveden kuntarajaan. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 27 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä.

Hankealueella tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan liittymällä Savon Voima Verkko Oy:n omistamaan Iisalmi–Kiuruvesi 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä.

Vuorimäen tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan YVA-lain (252/2017) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mahdollistamana YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämisenä. Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Pohjois-Savon ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Iisalmen kaupunki toimittaa arviointisuunnitelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot. Näin ollen kaikki kaava- ja YVA-asiakirjoja koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena Iisalmen kaupungille 13.4.2022 mennessä. 

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyvät hankkeen sivulta www.ymparisto.fi/vuorimakiYVA 

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa (Kirkkopuistonkatu 9) tiistaina 5.4.2022 klo 17–19. 
Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä Teams-yhteyksien kautta. Osallistumislinkki löytyy hankkeen sivulta.