Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Toimialojen liikevaihto kasvaa kohisten monilla toimialoilla Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksen mukaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen tuoreen Suhdannekatsauksen tiedot ulottuvat pääosin vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle. Suhdannekatsauksessa tarkastellaan liikevaihdon kehitystä pääasiassa maakunnittain ja seutukunnittain. Tarkasteltavat toimialat ovat teollisuus, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa sekä muut palvelut. Teollisuuden liikevaihdon kehitystä käsitellään lisäksi tarkemmin muutamilla teollisuuden alatoimialoilla.

Koronaviruspandemian vaikutukset alkavat hälventyä ja positiiviset kasvuluvut korostua suhdannekatsauksessa esitetyissä tilastoissa. Kaikkien toimialojen liikevaihto supistui koko maassa sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa vuoden 2020 aikana, mutta vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kipusi kasvuun ja kasvu kiihtyi vuoden edetessä. Sama kehitys on nähtävissä seutukunnittaisessa tarkastelussa.

Teollisuuden liikevaihdon kasvu on kiihtynyt vuoden 2021 edetessä. Kasvua on paljon erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Molemmissa maakunnissa vientiliikevaihto kehittyy samaa tahtia koko teollisuuden liikevaihdon kanssa. Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta onkin joinain kuukausina ollut Pohjanmaalla jopa 80 % ja Keski-Pohjanmaalla lähes 70 %.

Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vuoden 2021 aikana vaihdellen. Pohjanmaalla kasvua oli toisella neljänneksellä lähes 90 % vuotta aikaisempaan nähden, kun taas kolmannella neljänneksellä painuttiin hieman miinukselle. Keski-Pohjanmaalla rakentamisen liikevaihdon kasvu on pysytellyt tasaisemmissa lukemissa.

Kaupan alan liikevaihto pääsi kasvu-uralle myös Keski-Pohjanmaalla vuoden 2020 loppupuolella, ja vuoden 2021 aikana liikevaihto on kasvanut molemmissa maakunnissa vuodentakaiseen verrattuna.  
Muiden palveluiden liikevaihto supistui vuoden 2020 aikana, mutta vuoden 2021 toisella neljänneksellä kasvu on ollut reipasta sekä Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla.

Suhdannekatsauksessa on tarkasteltu myös joitain teollisuuden alatoimialoja; elintarviketeollisuutta, muiden koneiden ja laitteiden valmistusta, sähkölaitteiden valmistusta, metallituotteiden jalostusta ja valmistusta, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistusta ja kemianteollisuutta. Liikevaihdon kehitys oli nihkeää vuoden 2020 aikana ja vielä seuraavan vuoden alussakin monilla näistä teollisuustoimialoista, mutta molemmissa maakunnissa kasvu-uralle on päästy vuoden 2021 kuluessa. Joillain teollisuustoimialoilla liikevaihto onkin kasvanut useita kymmeniä prosentteja vuosineljänneksittäin.

Tutustu Suhdannekatsaukseen tästä linkistä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen suhdannekatsauksessa tarkastellaan alueen elinkeinoelämän kehitystä maakunnittain, seutukunnittain ja toimialoittain. Katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Suhdannekatsauksen mittareina ovat liikevaihdon vuosimuutos sekä liikevaihtotrendikuvaajat. Teollisuuden osalta tarkastellaan myös vientiliikevaihdon kehitystä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon.