Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tampereen A-Kilta otti TäsmäKoulutuksessa saadut opit heti käyttöön – ”Koulutus paransi osaamista ja kilpailukykyä”

Yhdistyksetkin saavat ELY-keskuksilta tukea työntekijöiden ammatilliseen lisäkoulutukseen. Pirkanmaalla tätä mahdollisuutta hyödynsi päihdekuntoutujien tukijärjestön Tampereen A-Kilta. Yhdistys uudisti toimintaansa, ja vahvisti samalla henkilöstön osaamista TäsmäKoulutuksella.

Pirkanmaan ELY-keskus tukee paikallisia työnantajia muutostilanteissa. Yksi tuen muodoista on TäsmäKoulutus, joka on ELY-keskuksen osittain rahoittamaa henkilökunnan ammatillista lisäkoulutusta. Se suunnitellaan organisaation osaamistarpeiden ja tilanteen perusteella. Koulutuksen sisältö ja toteutus suunnitellaan työnantajan, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

Päihdekuntoutujien tukijärjestön Tampereen A-Killan kymmenen työntekijää osallistui ELY-keskuksen tukemaan TäsmäKoulutukseen vuosi sitten. Järjestön asiakkaiden tarpeet olivat muuttuneet, ja toisaalta myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaympäristö oli muuttunut palvelujen kilpailutusten takia. Ennen päihderiippuvuudesta kärsivien pääpäihde oli alkoholi, mutta nykyään päihderiippuvuudet ovat monimuotoisempia ja mielenterveyden haasteet tuovat niihin oman lisänsä.


Miika Joenperä.

Tampereen A-Killan hankekoordinaattori Miika Joenperä toteaa, että TäsmäKoulutus oli osa yhdistyksen muutosprosessia. Yhdistyksessä uudistettiin organisaation rakennetta ja toimintakulttuuria, ja henkilökunnan osaamista haluttiin vahvistaa. Työntekijät saivat myös vaikuttaa koulutuksen sisältöön.

Joenperän mukaan koulutus paransi yhdistyksen kilpailukykyä. Kuntien asumispalveluiden kilpailutuksissa on pärjätty paremmin koulutuksen jälkeen.

”Meidän asiakaskuntamme ei ole helpoimmasta päästä, ja henkilökunta joutuu haastamaan itsensä ja kantamaan isoa vastuuta”, Joenperä toteaa.

TäsmäKoulutuksessa saatiin tietoa uusien päihteiden vaikutuksista ja opittiin muun muassa tiimityötä, ratkaisukeskeisyyttä ja kuntouttavaa työotetta sekä hankittiin henkilöstölle sote-alalla välttämätöntä neuropsykologista ja mielenterveystyön ja osaamista. Koulutusta oli 10 päivää jokaiselle osallistujalle, ja työntekijät kävivät koulutuksessa oman työnsä ohessa.

Koronapandemian takia koulutus lykkääntyi vuodella ja sitä jouduttiin pitämään osittain etäkokouksina. Joenperän arvioi, että koulutuksesta olisi saatu enemmän irti, jos se olisi ollut kokonaan lähikoulutusta.

Koulutuksesta haluttiin keskustelevaa, ja siinä onnistuttiin.

”Ei ollut kalvosulkeisia, vaan henkilöstö joutui koulutuksessa itse miettimään, pohtimaan ja harjoittelemaan asioita”, Joenperä sanoo.

Pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöille

Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Marja Poussa kertoo, että Pirkanmaalla järjestetään kymmenkunta TäsmäKoulutusta vuosittain. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvu- ja muutostilanteessa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille.

TäsmäKoulutuksessa koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen sisältö rakentuu sen mukaan, mitä osaamista henkilöstöltä puuttuu.


​​​​​​​Marja Poussa. Kuva Sinikka Suominen

”Tähän liittyy usein jokin yrityksen strategian tai toiminnan isompi muutos, joka muuttaa henkilöstön osaamistarpeita. Koulutusohjelma suunnitellaan aina yrityskohtaisesti osaamistarpeiden pohjalta. Koulutukseen voi osallistua koko henkilöstö tai jokin henkilöstöryhmä.”

ELY-keskus palvelee yrityksiä ja työnantajia hankkimalla näissä tilanteissa koulutuksia yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutusohjelma on yleensä noin 10–15 päivää henkeä kohti, ja se toteutetaan vuoden tai puolentoista vuoden aikana.

TäsmäKoulutuksia voidaan järjestää eri toimialoille.

”TäsmäKoulutuksen tavoite on nostaa henkilöstön osaamista. Osaava henkilöstö on yritykselle tärkeä resurssi kilpailussa pärjäämiselle. Työntekijän näkökulmasta osaamisen kasvaminen edistää työuraa ja turvaa työpaikan pysyvyyttä”, Poussa sanoo.

Tampereen A-kilta ry

  • Järjestön ja sen palvelujen tavoitteena on päihdetoipujien psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistaminen, sosiaalisten haasteiden selvittely sekä heidän läheistensä auttaminen niin ammatillisesti kuin vertaistuellisesti.
  • Tarjoaa päihderiippuvuutta sairastaville asumispalveluja, korvaushoitoa ja kuntoutusta sekä päihderiippuvuudesta toipuville vertaistukea ja ryhmätoimintaa.
  • Kunnat maksavat asumispalveluista yhdistyksille, ja yhdistys saa hankkeisiin rahoitusta STEA:lta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä.
  • 46 työntekijää, muun muassa sosionomeja, lähihoitajia ja sairaanhoitajia.
  • Liikevaihto 2,75 miljoonaa euroa vuodessa.
  • Perustettu vuonna 1968.
  • Oli alun perin vertaistukijärjestö.
  • Kuuluu valtakunnalliseen A-Kiltojen liittoon.
  • Palkattujen työntekijöiden lisäksi toiminnassa on mukana kymmeniä vapaaehtoistyöntekijöitä.

 

TäsmäKoulutus

Pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta.

Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

Koulutus räätälöidään laajasti yrityksen tai työnantajan nykyiselle henkilöstölle, ei pelkästään avainhenkilöille. Myös yrittäjä itse voi osallistua opiskeluun.

TäsmäKoulutuksena ei toteuteta työnantajan kustannettavaksi kuuluvaa normaalia henkilöstökoulutusta.

Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia, ja se määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan. Pieni yritys maksaa vähemmän ja iso yritys enemmän.

 

 

Pirkanmaan ELY-keskus https://www.ely-keskus.fi/web/mee-ja-tee