MEE JA TEE

Kasvuvoimaa yrityksille ja työntekijöille

Mee ja tee.

 

Miettiväinen mies ja tehdasympäristö, yhdistyvät kuvassa.

Yhteistyössä

TE-palvelujen logo.

 

Konkreettista apua yrityksen uudistumiseen ja kasvuun

Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat ELY-keskus sekä yritys yhdessä.

 • TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  TäsmäKoulutuksen eteneminen

  1. Lähtökohtana muutokset yritystoiminnassa. Yritys ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai TE-toimistoon keskustellakseen koulutus- ja kehittämistarpeista.
  2. Koulutuksen räätälöinti ja hankinta. Suunnitellaan koulutus, määritetään tavoitteet ja mittarit sekä valitaan yrityksen tarpeita vastaava kouluttaja julkisella hankintamenettelyllä.
  3. Koulutuksen seuranta. Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.

   

  TäsmäKoulutus pähkinänkuoressa

  • Pienille ja keskisuurille yrityksille toimialasta riippumatta.
  • Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.
  • Koulutus räätälöidään laajasti yrityksen nykyiselle henkilöstölle, ei pelkästään avainhenkilöille. Myös yrittäjä itse voi osallistua opiskeluun.
  • TäsmäKoulutuksena ei toteuteta työnantajan kustannettavaksi kuuluvaa normaalia henkilöstökoulutusta.
  • Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan.
 • RekryKoulutus on joustava tapa hankkia uusia työntekijöitä yritykseen, jos heitä ei löydy työmarkkinoilta tai alan oppilaitoksista. Palvelussa valitut työnhakijat saavat työtehtäviin räätälöidyn ammatillisen koulutuksen, minkä jälkeen yritys palkkaa heidät töihin.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  RekryKoulutuksen eteneminen

  1. Lähtökohtana yrityksen henkilöstötarve.
  2. Koulutuksen räätälöinti. Suunnitellaan koulutus, määritetään tavoitteet ja mittarit sekä valitaan yrityksen tarpeita vastaava kouluttaja julkisella hankintamenettelyllä.
  3. Koulutettavien haku.
  4. Opiskelijavalinta. Yritys ja TE-toimisto valitsevat ehdokkaista koulutukseen soveltuvat työnhakijat.
  5. Koulutus. Vähintään 30 % teoriaopetusta ja enintään 70 % työssäoppimista yrityksessä.
  6. Seuranta ja arviointi. Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.
  7. Työsopimuksen teko. Yritys palkkaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työsuhteeseen.

   

  RekryKoulutus pähkinänkuoressa

  • RekryKoulutus sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Se voi toteutua myös useamman yrityksen yhteishankkeena.
  • Koulutus kestää tyypillisimmillään 3–6 kk. Vähintään 30 % opiskelusta on tietopohjaista ja enintään 70 % ohjattua työssäoppimista.
  • Opiskelijoiksi valitaan yrityksen tarvitsema määrä työnhakijoita, jotka saavat koulutusaikana asianmukaista työttömyysetuutta.
  • Yritys maksaa koulutuskustannuksista 30 % ja Pirkanmaan ELY-keskus 70 %. Kokonaishintaan vaikuttavat koulutuksen sisältö, pituus, opiskelijamäärä ja toteuttaja.
  • RekryKoulutus voidaan toteuttaa myös yhden henkilön kanssa, jolloin kyse on yksilöllisestä rekrykoulutuksesta.
 • Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sopiiko TäsmäKoulutus tai RekryKoulutus sinun yrityksesi tarpeisiin!

  Pirkanmaan ELY-keskus
  Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
  puh. 0295 036 000
  kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

  • Tuija Marnela, puh. 0295 036 201
  • Marja Poussa, puh. 0295 036 190
  • Leena Tuunanen, puh. 0295 036 110
  • Pirja Volanen, puh. 0295 036 115

TäsmäKoulutus ja RekryKoulutus tukevat Suomen hallituksen ja työ- ja elinkeinohallinnon strategisia tavoitteita. Ne edistävät yritysten toiminta- ja kehitysedellytyksiä ja työpaikkojen säilymistä sekä saatavuutta. Ennaltaehkäisevät lomautuksia ja työttömyyttä, parantavat työllistymismahdollisuuksia sekä pidentävät työuria.

Päivitetty: 27.09.2022