MEE JA TEE

Kasvuvoimaa yrityksille ja työntekijöille

Mee ja tee.

 

Miettiväinen mies ja tehdasympäristö, yhdistyvät kuvassa.

Yhteistyössä

 

Yhteistyössä:

TE-palvelujen tunnus

 

Konkreettista apua yrityksen uudistumiseen ja kasvuun

Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat ELY-keskus sekä yritys yhdessä.

 • TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  TäsmäKoulutuksen eteneminen

  1. Lähtökohtana muutokset yritystoiminnassa. Yritys ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai TE-toimistoon keskustellakseen koulutus- ja kehittämistarpeista.
  2. Koulutuksen räätälöinti ja hankinta. Suunnitellaan koulutus, määritetään tavoitteet ja mittarit sekä valitaan yrityksen tarpeita vastaava kouluttaja julkisella hankintamenettelyllä.
  3. Koulutuksen seuranta. Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.

   

  TäsmäKoulutus pähkinänkuoressa

  • Pienille ja keskisuurille yrityksille toimialasta riippumatta.
  • Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.
  • Koulutus räätälöidään laajasti yrityksen nykyiselle henkilöstölle, ei pelkästään avainhenkilöille. Myös yrittäjä itse voi osallistua opiskeluun.
  • TäsmäKoulutuksena ei toteuteta työnantajan kustannettavaksi kuuluvaa normaalia henkilöstökoulutusta.
  • Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan.
 • RekryKoulutus on joustava tapa hankkia uusia työntekijöitä yritykseen, jos heitä ei löydy työmarkkinoilta tai alan oppilaitoksista. Palvelussa valitut työnhakijat saavat työtehtäviin räätälöidyn ammatillisen koulutuksen, minkä jälkeen yritys palkkaa heidät töihin.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  RekryKoulutuksen eteneminen

  1. Lähtökohtana yrityksen henkilöstötarve.
  2. Koulutuksen räätälöinti. Suunnitellaan koulutus, määritetään tavoitteet ja mittarit sekä valitaan yrityksen tarpeita vastaava kouluttaja julkisella hankintamenettelyllä.
  3. Koulutettavien haku.
  4. Opiskelijavalinta. Yritys ja TE-toimisto valitsevat ehdokkaista koulutukseen soveltuvat työnhakijat.
  5. Koulutus. Vähintään 30 % teoriaopetusta ja enintään 70 % työssäoppimista yrityksessä.
  6. Seuranta ja arviointi. Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.
  7. Työsopimuksen teko. Yritys palkkaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työsuhteeseen.

  RekryKoulutus pähkinänkuoressa

  • RekryKoulutus sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Se voi toteutua myös useamman yrityksen yhteishankkeena.
  • Koulutus kestää tyypillisimmillään 3–6 kk. Vähintään 30 % opiskelusta on tietopohjaista ja enintään 70 % ohjattua työssäoppimista.
  • Opiskelijoiksi valitaan yrityksen tarvitsema määrä työnhakijoita, jotka saavat koulutusaikana asianmukaista työttömyysetuutta.
  • Yritys maksaa koulutuskustannuksista 30 % ja Pirkanmaan ELY-keskus 70 %. Kokonaishintaan vaikuttavat koulutuksen sisältö, pituus, opiskelijamäärä ja toteuttaja.
  • RekryKoulutus voidaan toteuttaa myös yhden henkilön kanssa, jolloin kyse on yksilöllisestä rekrykoulutuksesta.
 • Työpaikkasuomi vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen kielellä. Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen nousee kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy.

  Työpaikkasuomi parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista suomalaiseen työyhteisöön. Tavoiteltavasta kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  Työpaikkasuomen eteneminen

  1. Lähtökohtana ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksien edistäminen selvitä arjen työtehtävistään suomen kielellä.
   Yritys ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai TE-toimistoon keskustellakseen koulutus- ja kehittämistarpeista. Työpaikkasuomen palveluntuottajiin voi tutustua palvelualusta.fi-sivustolla.
  2. Koulutuksen räätälöinti ja hankinta.
   Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta. Kouluttaja valitaan kilpailutetuista palveluntuottajista.
  3. Koulutuksen seuranta.
   Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.

   

  Työpaikkasuomi pähkinänkuoressa

  • Pienille ja keskisuurille yrityksille toimialasta riippumatta. Isoille yrityksille, joilla ei ole vakiintunutta, olemassa olevaa kielikoulutusjärjestelmää, voidaan Työpaikkasuomea rahoittaa pilottiluonteisesti.
  • Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden. Koulutus jaksotetaan yrityksen tarpeiden mukaan ottaen huomioon koulutuksen tavoitteet ja kesto.
  • Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen. Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan.
 • MuutosKoulutus on mahdollisuus työantajalle huolehtia työntekijöiden osaamisesta, kun yritys joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Koulutus parantaa työntekijöiden osaamista, tämä edistää työhön paluuta nykyiselle työnantajalle tai parantaa mahdollisuuksia työllistyä uudelle työnantajalle.

  Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

  MuutosKoulutuksen eteneminen

  1. Lähtökohtana henkilöstön lomauttaminen toistaiseksi tai irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yritys ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai TE-toimistoon keskustellakseen koulutustarpeista.
  2. Koulutuksen räätälöinti ja hankinta. Suunnitellaan koulutus, määritetään tavoitteet ja mittarit sekä valitaan yrityksen tarpeita vastaava kouluttaja julkisella hankintamenettelyllä.
  3. Koulutuksen seuranta. Osapuolet seuraavat ja arvioivat yhdessä koulutuksen toteutusta, tuloksia ja vaikuttavuutta.

  MuutosKoulutus pähkinänkuoressa

  • Toistaiseksi lomautetulle tai irtisanotulle henkilöstölle hankittava koulutus
  • Kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.
  • Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.
  • Koulutus räätälöidään irtisanotuille tai toistaiseksi lomautetuille työntekijöille.
  • Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 % koulutuksen hinnasta.
 • Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä sopiiko TäsmäKoulutus, RekryKoulutus, Työpaikkasuomi tai MuutosKoulutus sinun yrityksesi tarpeisiin!

  Pirkanmaan ELY-keskus
  Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
  puh. 0295 036 000
  [email protected]
  [email protected]

  • Tuija Marnela, puh. 0295 036 201
  • Marja Poussa, puh. 0295 036 190
  • Leena Tuunanen, puh. 0295 036 110
  • Pirja Volanen, puh. 0295 036 115
Oikopolut

Kokemuksia ja esimerkkejä koulutuksista

Lomakkeet

MEE JA TEE -logoja voit tiedustella käyttöösi sähköpostilla [email protected].

Päivitetty: 27.12.2023