Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Piceasoftin koulutustarve ratkaistiin innovatiivisesti

Alussa oli ohjelmistokehitysyhtiö Piceasoftin osaamiskartoitukseen ja uusiin strategialinjauksiin perustuva yrityksen kehittämistarve. Sitä seurasi Piceasoftin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen innovatiivinen kouluttajavalintaprosessi, johon osallistui puolenkymmentä relevanttia kouluttajaehdokasta. Yhteisten keskustelujen ja tarjouskilpailun jälkeen kouluttajaksi valittiin Tieturi Oy.

Uudenlainen kouluttajavalinta tarkoittaa käytännössä, että yritys ja ELY-keskus kutsuvat saman pöydän ääreen useamman, relevantiksi arvioimansa koulutuksen tarjoajan. Yritys kertoo heille ratkaistavasta ongelmasta ja asetetuista tavoitteista. Potentiaalisia kumppaneita viritetään yhteiseen kehityshakuiseen keskusteluun, jonka päätteeksi heiltä pyydetään kirjallinen ehdotus koulutusformaatiksi.

Yritys ja ELY-keskus arvioivat esitettyjä ehdotuksia ja valitsevat yhden tai useamman ja tekevät näille tarkennetun tarjouspyynnön. Lopulta kehittämishankkeen koordinoijaksi valikoituu paras toteutusesitys.


Jyrki Tukia (vas.) ja Urpo Salkoaho arvioivat, että uudistumiskehityksen nopeuttaminen edellyttää paitsi yrityksen tavoitteellista sitoutumista henkilöstön kehittämiseen, myös uudenlaisia toimintatapoja kouluttajien valinnassa ja koulutusratkaisuissa.​​​​​​​

– Hyväkin yrityksen toiminnan kehittämisaihio yleensä rikastuu ja monipuolistuu, kun sitä pohditaan isommalla porukalla. TäsmäKoulutuksessa yritykselle etsitään kumppania pitkäkestoiseen yhteistyöhön. Tällöin on erityisen tärkeää, että kumppanin valinta onnistuu hyvin jo ensi metreistä lähtien. Alkuvaiheeseen satsaus nopeuttaa ja varmistaa laadukasta toteutusta. Saamme perusmallia eli pelkkään tarjouspyyntöön vastaamista parempia tarjouksia, ja hanke jalostuu huikeasti jo alkuvaiheessa, Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho sanoo.

Tämä prosessimalli oli Piceasoftin haastavan projektin laadunvarmennuksen lähtökohtana, ja sekä Piceasoftin Finance & People Director Pauliina Liuhala että Tieturin Key Account Manager Jyrki Tukia allekirjoittavat valintaprosessin olleen innovatiivinen, mielenkiintoinen – ja tuloksekas.

”Vahva tuki kehittämiseen”

Piceasoft perustettiin vuonna 2012. Syksyllä 2019 yritys uudisti strategiaansa ja kirkasti visiotaan, minkä seurauksena myös osaamistarpeita mietittiin uudelleen.

– Näimme ja uskoimme, että kuluttajat siirtyvät käyttämään yhä enemmän online-kanavia mobiililaitteidensa hankintaan, vaihtoon ja kierrättämiseen. Näin ollen myös meidän fokuksemme siirtyi entistä enemmän online-palveluiden kehittämiseen. Asiakkaamme haluavat tarjota kuluttajille palveluita, jotka onnistuvat monikanavaisesti. Maailman ja markkinoiden muutokset viime vuoden aikana vain nopeuttivat niitä suuntauksia, jotka näimme syksyllä 2019, kertoo Pauliina Liuhala.  


Piceasoftin Pauliina Liuhala arvioi, että TäsmäKoulutus-projektin ja Piceasoft Academyn vahvan alun jälkeen panostetaan jatkossakin osaamisen liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen.  ​​​​​​​

Yrityksessä oli myös tehty osaamiskartoitus, joten omaa koulutusohjelmaa Piceasoft Academya alettiin suunnitella sen sekä uudistuneesta strategiasta nousseiden tarpeiden pohjalta.

– Kuulin TE-toimiston edustajalta TäsmäKoulutus-mahdollisuudesta. Lähdimme keskustelemaan ELY-keskuksen kanssa laajemmin yhteistyöstä. Mietimme yhdessä koulutuksen tarjoajia ja keneltä tarjousta voisi pyytää. ELY-keskukselta tuli ehdotus mielenkiintoisesta kouluttajan valintamallista, jossa kouluttajat valtuutettiin ehdottamaan koulutusratkaisuja. Valitsimme Tieturin kumppaniksi viiden koulutustarjoajan joukosta. Päätökseen vaikuttivat muun muassa koulutusohjelman sisällön selkeä suunnitelma sekä hyvät kouluttajat ja heidän taustansa, Pauliina Liuhala sanoo.

Piceasoftissa koulutettiin aluksi koko ohjelmistokehitystiimi, kaikilla oli mahdollisuus osallistua.

– Meillä on eri-ikäisiä ihmisiä, niin vastavalmistuneita kuin vuosikymmeniä työelämässä olleita. Tavoite olikin, että saadaan luotua kattava koulutuspaketti, josta hyötyisivät kaikki. Koska meillä on paljon tuotteita, tarvitsemme myös laaja-alaista teknologiaosaamista. Koulutukset ovat tukeneet vahvasti ohjelmistokehitystyötämme. Ne ovat myös auttaneet yhtenäistämään toimintatapojamme ja antaneet ideoita toiminnan kehittämiseen, Pauliina Liuhala kertoo.


​​​​​​​Ohjelmistotestaaja Anu Malm ja ohjelmistosuunnittelija Seppo Vahala osallistuivat teknologiakoulutuksiin. – Koulutuksesta sai hyviä ideoita ja oppeja sovellettavaksi. Sitä innostui itsekin, kun kouluttajat olivat asiastaan innostuneita – innostus tarttuu, Seppo ja Anu sanovat.

Vuonna 2021 jatketaan Piceasoftin, Tieturin ja ELY-keskuksen yhteistyötä leadership- ja myyntikoulutuksilla.

– Koulutukset kattavat ennen pitkää koko henkilöstön. Jatkamme, koska saimme niin hyviä kokemuksia ja hyötyjä.

”Uutta – ja ehdottoman hyvä!”

Tieturi on ollut pitkään koulutusmarkkinoilla, esimerkiksi IT-osaajia se on kouluttanut ”jo ATK:n syntyajoista lähtien” läpi 1990-luvun IT-buumin ja nykyisen digitaalisen murroksen. Se toimii vahvan kouluttajaverkostonsa kautta ja verkoston jäsenet ovat alansa päivätöissä – ajan hermolla siis.

– Verkoston ansiosta koulutus vastaa hyvin kunkin alan kehitystä ja yritysten tulevaisuuden tarpeita, Jyrki Tukia sanoo. 

ELY-keskuksen kanssa Tieturi on tehnyt työvoimakoulutusyhteistyötä 1990-luvulta alkaen ympäri Suomen ja tässä työssä kontaktoinut tuhansia yrityksiä ja päivittänyt käsitystään osaamistarpeista. Pitkästä kokemuksesta huolimatta Piceasoftin kouluttajavalintaprosessi oli Tieturillekin uutta.

– ELY-keskuksesta otettiin yhteyttä, kutsuttiin työpajaan keskustelemaan muiden toimijoiden, siis kilpailijoiden, kanssa. Ideoitiin ratkaisuja Piceasoftin tarpeisiin aluksi yhdessä, ja ideariihen pohjalta jokainen jätti omat ratkaisuvaihtoehtonsa. Niistä ELY-keskus ja Piceasoft kiteyttivät sopivan kokonaisuuden varsinaiseen tarjouspyyntöön. Tällainen lähestymistapa on innovatiivinen ja onnistunut, ehdottoman hyvä, Tukia sanoo.

Pauliina Liuhala ja Jyrki Tukia arvioivat yhteistyön ELY-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan välillä sujuneen hyvin: se oli avointa ja luottamuksellista, ripeää, sujuvaa ja joustavaa sekä päätöksiin ja aikatauluihin sitoutunutta.

https://www.piceasoft.com/

https://www.tieturi.fi/

Teksti ja kuvat: Annikaisa Knuutila, Hybridiviestintä Effet Oy

*  *  *  *  *

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa.

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

Tutustu lisää:

http://www.ely-keskus.fi/web/mee-ja-tee

Mee ja Tee -tunnus.