Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

 

Satakunnan ELY-keskus hakee korkeakouluharjoittelijaa  (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskuksessa on haettavana korkeakouluharjoittelijan paikka ajalle 2.1.-28.4.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä sijoittuu työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikköön ja toimipaikkana on Pori.

Tehtävä painottuu työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton ja osaajahoukuttelun kokonaisuuteen ja erityisesti viestintään.

Korkeakouluharjoittelija osallistuu verkkosivustoprojektin toteuttamiseen yhdessä työryhmän ja valitun palveluntuottajan kanssa. Harjoittelijan tehtävään sisältyy suunnittelua, tiedon hankintaa ja tuottamista sekä sisällön tuottamista suomen ja englannin kielellä. Tehtävään kuuluu projektin etenemisen seurantaa ja siitä tiedottamista. Lisäksi korkeakouluharjoittelija osallistuu tapahtumien, seminaarien ja työpajojen järjestämiseen. Tehtävään saattaa sisältyä erilaisia kirjallisia tehtäviä, kuten oppaiden, tiivistelmien, kutsujen ym. laadintaa.

Tehtävään voi sisältyä myös muita työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen -yksikön tehtäviä.

Hakijalta odotamme

Hakijan tulee olla opiskelija. Tehtävä soveltuu opintojensa loppuvaiheessa olevalle viestinnän korkeakouluopiskelijalle. Odotamme itsenäistä työskentelyotetta ja vastuunkantokykyä sekä hyviä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista englannin kielen taitoa.

Lisätiedot ja haku

Tehtävä on haettavissa Aarresaari-palvelussa. Viimeinen hakupäivä on 21.10.2022 klo 16.15.