Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Perhevapaalta työelämään -valmennukset jatkuvat – maksutonta tukea Kuopion ja lähiseudun kotivanhemmille edelleen tarjolla

Maksuttomat Perhevapaalta työelämään -valmennukset jatkuvat Kuopiossa. Perhevapaalla oleville ja lapsia kotona hoitaville vanhemmille suunnattuun valmennukseen voi ilmoittautua mukaan vielä ensi kesäkuun loppuun asti aiemmasta tiedosta poiketen. Tukea työelämään on ollut mahdollista saada valmennuksesta Kuopiossa jo reilun vuoden ajan. Mukaan voi tulla myös lähialueilta, kuten Siilinjärveltä.

”On ihan mahtavaa, että pystymme tarjoamaan tätä tukea vielä yhden ylimääräisen vuoden verran Kuopion ja lähiseudun vanhemmille. Tarvetta tuelle ja kysyntää palvelulle on, ja näin pystymme saamaan vielä useampia vanhempia maksuttoman tuen piiriin”, valmennusten taustalla olevan Perhevapaalta työelämään -hankkeen projektipäällikkö Saija Enqvist toteaa. 

Valtakunnallisesti valmennukseen on osallistunut jo satoja vanhempia. 94 % vastaajista on kertonut, että suosittelisi palvelua ystävälleen vähintään melko todennäköisesti. Erittäin todennäköisesti palvelua ystävälle suosittelisi yli puolet vastaajista. Hankkeessa iloitaan jatkoajasta ja toivotaan, että yhä useampi vanhempi kuulisi mahdollisuudesta.

”Valmennusten sisältö pyritään räätälöimään vanhemman omaa tilannetta tukevaksi ja ottamaan toiveet huomioon. Joku kaipaa sparrausta nimenomaan työnhakuun, kun taas toinen haluaa vasta pohtia, mikä olisikaan se oma juttu. Rohkeasti mukaan vaan, mietityttipä sitten oma osaaminen, urasuunta tai vaikka perhe- ja työelämän yhteensovittaminen – olipa sitten tohtorin tutkinto tai ei tutkintoa ollenkaan”, kannustaa projektisuunnittelija Tomi Majuri.

Erikoispiirteenä valmennuksissa on myös laaja kielivalikoima. Valmennusta on mahdollista saada suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi sekä tulkattuna usealle eri kielelle. 

”Pyrimme tavoittamaan hankkeessa myös maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joilla ei ole riittävää kielitaitoa valmennukseen osallistumiseen kotimaisilla kielillä. Jo suomea taitavienkin vanhempien tavoittamisessa on omat vaikeutensa, joten tulevalle vuodelle riittää haastetta erityisesti heidän, jotka eivät suomea puhu saamisessa tietoiseksi tästä tukimahdollisuudesta. Tietyllä tapaa tämä on oma mielenkiintoinen kohderyhmä tärkeän kohderyhmän sisällä”, Enqvist pohtii.

Maksuton valmennus on suunnattu perhevapaalla oleville tai lapsia kotona hoitaville vanhemmille. Osallistuminen ei maksa, eikä se sido mihinkään. Mukaan voi lähteä riippumatta koulutaustasta, sukupuolesta tai siitä, kuinka pitkään on hoitanut lasta kotona. Valmennusten tarkoituksena on helpottaa perhevapaalaisten siirtymistä lähemmäs työelämää, kohentaa vanhempien työelämävalmiuksia ja esimerkiksi antaa työkaluja perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima. Kuopion lisäksi valmennusta järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lapissa. 

”Perhevapaalaisilla ja lasta kotona hoitavilla on valtavasti osaamista ja potentiaalia – mutta joskus sen ymmärtämiseen ja esiintuomiseen vain tarvitaan pientä tukea. Tässä tapauksessa sitä voi saada yli 20 tuntia. Ja vieläpä täysin maksutta”, Majuri päättää. 

Lisätietoa Perhevapaalta työelämään -valmennukseen (perhevapaaltatyoelamaan.fi)

Ilmoittautuminen Perhevapaalta työelämään -valmennukseen (perhevapaaltatyoelamaan.fi)

 
Lisätiedot 

Saija Enqvist, projektipäällikkö, puh. 0295021045, [email protected]  
 
Tomi Majuri, projektisuunnittelija, puh. 0295021046, [email protected]