Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maanteiden uusi hoitourakkamalli käytössä nyt koko Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Tampereen ja Sastamalan urakka-alueiden uusi viisivuotinen sopimuskausi alkaa lokakuun alussa. Samalla Pirkanmaan kahdella viimeiselläkin urakka-alueella käynnistyy uusi toimintamalli, joka on jo muualla ollut käytössä yhdestä kahteen vuotta.

Sastamalassa aivan uutena toimijana aloittaa Terranor Oy. Tampereen hoitourakkaa taas hallitsee Pimara Oy, jonka urakoilla mitattu markkinaosuus on noussut Pirkanmaalla jo 66 prosenttiin. Erittäin vaativana urakkana Tampereen hoitourakka on silti Pimarallekin ensimmäinen laatuaan ja oletettavasti haastava. Lokakuun alusta hoitourakkaan näet liitetään mukaan Tampereen Rantatunnelin isännöinti ja hoidonjohtourakka. Tähän saakka se on ollut ihan oma ja erillinen kokonaisuutensa.

Maanteiden hoitourakkana Tampere on luokitukseltaan erittäin vaativa, Sastamala taas vaativa urakka. Jaottelun kolmas taso on perusurakka.

Tampereen urakassa tiekilometrejä on 1018, joista valtateitä lähes 400 kilometriä ja korkeimmassa talvihoitoluokassa 240 kilometriä. Kävely- ja pyöräilyväyliä urakassa on 156 kilometriä, merkittävä osa Tampereen kaupunkiseudulla. Sorateitä on vain 113 kilometriä. Sastamalassa jakauma on hyvin toisenlainen; tiestöpituudesta (1153 kilometriä) valtateitä on 92 kilometriä, korkeimmassa talvihoitoluokassa 133 kilometriä, kävely- ja pyöräilyväyliä 62 kilometriä ja sorateitä 496 kilometriä.
Hoitourakoiden valvojana toimii maanteiden hoidon projektipäällikkö Pertti Valo.

Viisivuotiskauden päätavoite on tienkäyttäjän etu ja heidän joustava palvelunsa. Urakoissa tavoitellaan riskien kohtuullista jakoa ja hyvän yhteistyön kehittämistä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tavoitteena on myös antaa mahdollisuuksia paremman hoitotyön kehittämiseen sekä parantaa urakan laatutietoa ja siten alan tuottavuutta.

Lisätietoa maanteiden hoidon kilpailutuksesta löytyy Väyläviraston sivuilta https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/tieurakat