Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kilpailukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta

Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamassa Poweria työelämään -hankkeessa ydinteemana on digitalisaation kytkeytyminen työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Hanketta on toteutettu verkostotyönä pirkanmaalaisten osaamisen ja kehittämisen asiantuntijoiden kanssa.

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja ja osaamisvaatimuksia

Tämä vaatii niin organisaatioilta kuin henkilöstöltäkin jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja muutoskyvykkyyttä. Digitalisaation muutosvauhdissa pysyminen vaikuttaa sekä organisaation kilpailukykyyn että yksilöiden työhyvinvointiin, ja nämä tukevat toinen toistansa.

Verkostotyön tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan digitalisaation vaikutukset työhyvinvointiin ja tuottavuuteen ja ratkaista digitalisaatioon liittyviä työhyvinvoinnin haasteita.

Digitalisaation yhteys työhyvinvointiin ja tuottavuuteen on epäselvä useimmille yrityksille

Hankkeessa toteutettiin asiantuntijaselvitys, joka tuo ajankohtaista tietoa pk-yrityskentän palvelutarpeista hankkeen ydinteemoissa. Tutkimus toteutettiin alkuvuodesta tekemällä pirkanmaalaisille toimitus- ja henkilöstöjohtajille puhelinhaastatteluja ja sähköinen kysely. Pk-yrityksissä työskenteleville järjestettiin paneelikysely. Päättäjävastauksia saatiin 408 kappaletta ja paneelivastauksia 200.

Yhteenvetona tutkimuksesta Innolinkin Mikael Rautamo toteaa, että digitalisoituminen kärjessä kulkevat yritykset satsaavat digi-investointeihin ja pystyvät myös ottamaan digistä muita enemmän irti.

– Osa yrityksistä kokee toisaalta vaikeuksia pysyä digikehityksessä mukana. Yrityksen organisaatiokulttuuri vaikuttaa vahvasti siihen, miten se pystyy edistämään ja hyödyntämään digitalisaatiota.

– Selvityksestä käy ilmi, että digitalisaation, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välistä suhdetta ei seurata yrityksissä vielä aktiivisesti, ja yritykset tarvitsevat tähän tukea ja mittareita. Lisäksi on tarvetta räätälöidyille digitalisaatiota tukeville osaamis- ja koulutuspalveluille, kertoo Sanna Kulmala, Pirkanmaan ELY-keskuksen jatkuvan oppimisen koordinaattori.

Koristeellinen kuva.

Pirkanmaan Jätehuollon asiakkuusyksikössä digitaaliset palvelut ovat ahkerassa käytössä

Pirkanmaan Jätehuollossa asiakkaita varten on perustettu informatiiviset nettisivut sekä sähköinen palvelu, heitä palvellaan ajanmukaisten ohjelmistojen avulla ja rutiinitehtäviä on automatisoitu robotiikan avulla.

– Asiakkuusyksikkömme on hyvin palveluhenkinen. Asioita katsotaan asiakkaan näkökulmasta sillä periaatteella, että hänen on saatava neuvoja ja vastauksia nopeasti. Työkalumme linkittyvät asiakaspalveluun, ja digitaalisuus koetaan työskentelyn apuna, ei itseisarvona, yksikköä johtava asiakkuuspäällikkö Sanna Eklund sanoo.

Tulossa työkaluja auttamaan pk-yrityksiä digikehitystyössä

Poweria työelämään -hankkeessa luodaan myös helppokäyttöisiä työkaluja yritysten avuksi digikehityksessä. Digin ja työhyvinvoinnin työkalupakki sopii erityisen hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, toimialasta riippumatta. Sen konkreettiset työkalut ja mallit auttavat arviomaan digitaalisuuden ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä omassa yrityksessä ja helpottavat kehittämään näitä asioita eteenpäin. Näistä lisää ensi vuoden alkupuolella ELY-keskuksen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Lue myös

Digitaalisuus helpottaa hoitotyötä, kertyvä data tahdotaan tehokäyttöön

Ratkaisupajasta oivalluksia ja parhaat ideat jatkokäyttöön

Lisätiedot

Sanna Kulmala
sanna.kulmala(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus