Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Juha Sammallahti: ELY-keskuksen toiminta jatkuu normaalisti (Pirkanmaa)

Viime viikkojen tapahtumat Ukrainassa ovat puhuttaneet ja olleet vahvasti esillä myös ELY-keskuksessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei kuitenkaan aiheuta häiriötä ELY-keskusten toimintaan. Hoidamme päivittäisiä tehtäviämme mahdollisimman normaalisti, aivan kuten koronapandemiatilanteessakin onnistuneesti teimme. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole viranomaisyhteyksiä Venäjän suuntaan, mutta seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä ja arvioimme sen vaikutuksia tehtäviimme ja alueemme elinkeinoelämään. Myönnämme Pirkanmaalta valtakunnallisesti erikoiskuljetuslupia idän suuntaan normaalisti.

Valtioneuvosto ja ministeriöt seuraavat tilanteen kehittymistä ja kokonaiskuvaa eri näkökulmasta, muun muassa energian ja huoltovarmuuden vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin, työvoiman maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Odotettavissa on muutoksia etenkin energiasektorilla, mikä tulee näkymään ELY-keskusten tehtävissä esimerkiksi investointitukitehtävissä tai hankkeiden luvituksissa. Energian hintojen nousu tulee näkymään monella toimialalla.

Jatkossa huoltovarmuuden ylläpitäminen ja energiantuotannon turvaaminen sekä maatalouden riittävä omavaraisuus ovat tärkeässä roolissa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmat tulevat todennäköisesti vielä syvenemään. Infra-alalla on tilanne myös vaikea energian hintakehityksen johdosta. Vaikutukset ulottuvat niin käynnissä oleviin urakoihin kuin uusiin infrahankkeisiin.

Ajankohtaista tietoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Juha Sammallahti
ylijohtaja
Pirkanmaan ELY-keskus


Kuva Tinnu Salonen