Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jos yrityksesi digiloikka siintää mielessä, ELY-keskuksen palvelut auttavat

Digittääkö? Mistä aloittaisin ja miten pitäisi edetä? Riittääkö resurssit, riittääkö rahat? Älä tuskaile yksin, sillä digikehityshankkeiden suunnitteluun sekä toteutukseen on tukea tarjolla.

Koristeellinen kuva.
Kuva: Pixabay

Yrityksen kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelujen Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen avulla voit selvittää yrityksesi nykytilan ja suunnitella ulkopuolisen asiantuntijan kanssa liiketoiminnan digitalisointia: mm. millaiset digitaaliset ratkaisut tehostavat yrityksesi toimintaa, miten digivälineitä voi hyödyntää myynnissä ja asiakaspalvelussa, miten digiratkaisuilla voit parantaa laatua ja kilpailukykyä. Lopuksi saat käyttöösi suunnitelman, jonka avulla voit toteuttaa digihankkeen ja mahdollisesti hakea hankkeeseen rahallista tukea, esimerkiksi myöhemmin mainittua yrityksen kehittämisavustusta tai Business Finlandin tukea.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustuksen avulla voit kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Suunnitelmissasi voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä.

Yrityksen kehittämisavustuksen yhtenä tavoitteena on vauhdittaa yritysten digitaalista liiketoimintaosaamista sekä digitalisaatioon, datatalouteen, älykkäisiin ratkaisuihin että teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä.

Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusien digitaalisten ratkaisujen tai teknologioiden kehittämiseen, kaupallistamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeissa voidaan kehittää uusia palveluita, jotka voivat hyödyntää mm. data-analytiikkaa ja big dataa. Yritysten arvonluontia voidaan kehittää mm. jakamis-, alusta- sekä datapohjaisilla palveluilla. Hankkeet voivat liittyä myös tietoturvan ja -suojan sekä kybervalmiuksien uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tuotannolliset yritykset voivat tehostaa toimintaansa robotiikan ja automatisaation avulla.

Lue lisää: https://rakennerahastot.fi/yritysrahoitus/yritysrahoitushaut

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoinnin myötä työprosessit muuttuvat, tarvitaan uusia taitoja ja uuden oppimista. TäsmäKoulutuksessa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa. Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä. Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/web/mee-ja-tee

Maaseudun yritystuki

Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille, eri toimialojen yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, mikäli yrityksesi sijaitsee maaseutualueella. Tukea voi saada koneisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin. Tulevalla rahoituskaudella ensi vuodesta alkaen on käytössä myös kehittämiseen oma tukimuoto, sitä voidaan kohdistaa digitalisaatiohankkeisiin maaseudun yrityksissä. Tuen haku on tällä hetkellä tauolla ja käynnistyy 2023 alkupuolella.

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus4

Tukea laajakaistarakentamiseen kyläverkkohankkeilla

EU:n maaseuturahaston kautta ELY-keskusten myöntämänä kyläverkkotukena on viime vuosina parannettu maaseutualueiden laajakaistayhteyksien rakentumista. Tuki on mahdollisesti tulossa uudelleen hakuun vuonna 2023.

Lue lisää: https://www.maaseutu.fi/laajakaistainfo/laajakaista-suomessa

Team Finland -digipalvelut kansainvälistymiseen

Team Finland -verkosto tarjoaa työkaluja viennin ja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Näiden työkalujen avulla yrityksenne löytää helpommin yhteistyömahdollisuudet ja saa apua kohdemarkkinoiden parempaan haltuunottoon.

Lue lisää: https://www.team-finland.fi/digipalvelut