Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Eteläistenjärvellä Hämeenlinnassa vedenpinta laskenut padon kunnostustyön yhteydessä (Häme)

 

Eteläistenjärven pinnankorkeus Hämeenlinnan Eteläisten kylässä on ollut laskussa koko kesän lasku-uomassa olevan padon heikon kunnon vuoksi. Padosta vastaava perkausyhtiö ilmoitti Hämeen ELY-keskukselle joutuvansa korjaamaan patoa maanantaina 4.7.2022. Korjauksen ajaksi padon kohdalle rakennettiin työnaikainen lankkupato. Siitä huolimatta veden pinta padon yläpuolella laski työn aikana noin 15 cm.

Seuraavan yön aikana järven pinta oli jatkanut laskuaan. Hämeen ELY-keskus sai ilmoituksen pinnan laskusta tiistaina puolen päivän aikaan ja antoi välittömästi suullisen kehotuksen perkausyhtiölle jatkaa padon korjaustöitä. Eteläistenjärvi on matala järvi, jossa pinnankorkeuden lasku näkyy nopeasti.

Hämeen ELY-keskus seuraa toimenpiteiden vaikutuksia. Jatkuvatoimista pinnankorkeuden mittausta Eteläistenjärvellä ei ole. Sääennusteen mukaan runsaita sateita alueelle ei ole luvassa, joten pinnankorkeuden palautuminen voi kestää pitkään.

Eteläistenjärven pinnankorkeutta säätelevä pato on rakennettu valtion vesistötoimikunnan päätöksellä vuodelta 1961 asutustilojen pelloille nousevien tulvien vähentämiseksi. Hankkeessa Eteläistenjärven pintaa laskettiin merkittävästi. Valmistuttuaan pato siirtyi paikallisten maanomistajien muodostaman perkausyhtiön kunnossapitovastuulle vuonna 1963.

Lisätietoja antavat:

Helka Sillfors, ylitarkastaja, Hämeen ELY-keskus
Elina Mäkäläinen, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi