Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku on auki syys-lokakuussa

Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 15.9.2022 – 31.10.2022. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Avustushakuja toteutetaan vuoteen 2030 asti ympäristöministeriön harkinnan mukaan.

Avustuksia myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin
sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen
tilan/-tilojen parantamiseksi.

Hakuteemat:

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostus ja hoito
  • Perinnebiotooppien kunnostus ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus

Lue lisää:

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku on auki syys-lokakuussa, ELY-keskuksen tiedote 29.6.2022 (sttinfo.fi)