Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tienkäyttäjien tyytymättömyys talvihoitoon lisääntyi (Pirkanmaa)

Viime talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella tyytymättömyys teiden talvihoitoon lisääntyi merkittävästi. Pirkanmaan tavoin tyytymättömyyden kasvu näkyi koko maan tuloksissa, joskin pohjoisimmilla ELY-keskusalueilla muutokset eivät olleet merkittäviä.       

Pirkanmaalla yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys palasi jokseenkin vuoden 2020 tasolle viime vuoden lievän nousun jälkeen. Yksityishenkilöiden antama kokonaisarvosana Pirkanmaan maanteiden talvihoidolle oli 3,1 asteikolla yhdestä viiteen, kun edellistalvena se oli 3,42 ja vuonna 2020 tulos oli 3,12.

Raskaan liikenteen tulokset romahtivat vielä yksityishenkilöiden tuloksia selkeämmin. Tämän talven kokonaisarvosana oli 2,36, kun edellistalvien arvosanat olivat 2,88 ja 2,63. Raskaan liikenteen osalta vastaajista tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 57 prosenttia.  

Tyytymättömyys lisääntyi vastaajien mielestä kaikilla talvihoidon keskeisillä osa-alueilla: lumisuus, liukkauden torjunta ja teiden tasaisuus. Laskeva trendi koski sekä pääteitä että muita teitä. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylien tulostrendi on hieman heikkenevä. Näiden väylien talvihoidon arvosana oli tänä talvena 2,94 kun edellistalvina tulokset olivat 2,99 ja 3,18.

Autoja ajamassa talvisella tiellä.

Kulunut talvi oli edellistalvea pidempi ja lumisempi

Talvihoitotoimenpiteet työllistivätkin urakoitsijoita koko talvikauden ajan, eikä pieniltä epäonnistumisilta vältytty tänäkään talvena.

Kuitenkin jokaisessa vaativuusluokassa Pirkanmaalta ylsi urakka koko maan urakoiden kärkikolmikkoon: erittäin vaativissa urakoissa Tampere, vaativissa Sastamala ja perusurakoissa Kangasala.

Talvihoidon parantamiseen osoitettiin pari vuotta sitten lisärahoitusta. Tulosten heikkenemistä tutkitaankin nyt ja pohditaan, miten toimintaa ja resurssien kohdentamista voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin tienkäyttäjien tarpeita.