Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan

Suhtautuminen ELY-keskusten tekemään viljelijätukien valvontaan on säilynyt pääosin myönteisenä. Kouluarvosana valvontakäynnille kuitenkin laski edelliseen kyselyyn verrattuna. Vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä kouluarvosana oli 8,29, kun se nyt oli 7,87. Arvosanan laskuun on todennäköisesti vaikuttanut se, että vuoden 2018 kyselyssä 92 prosenttia vastaajista oli itse osallistunut tarkastuskäyntiin, kun nyt vastaava luku oli koronapandemian vuoksi 61 prosenttia.  Tarkastuskäynnille osallistuneet vastaajat antoivat tänäkin vuonna paremmat arviot tarkastuskäynnistä kuin vastaajat, jotka eivät olleet osallistuneet tarkastukseen. Parhaimmat arviot saivat tarkastajien ystävällisyys ja asiakaslähtöisyys (8,71) sekä tarkastajien valvontalainsäädännön ja -menetelmien tuntemus (8,59).

Etätarkastukset onnistuneita luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Koronapandemian aikaan osa kasvintuotantotiloille tehdyistä luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksista on tehty etätarkastuksina, joiden onnistumista maatilojen asiakastyytyväisyyskyselyllä selvitettiin. Vain hyvin harva vastaajista oli tarvinnut apua esimerkiksi yhteyden muodostamisessa tai muissa teknisissä asioissa etätarkastuksissa. Suurin osa vastaajista kertoi saaneensa tarkastajalta riittävästi tietoa siitä, mitä etätarkastuksessa tarkastettiin ja miksi.

Luomutuotannossa on tärkeää, että tila tunnistaa riskit, jotka vaarantavat tuotteen luomukelpoisuuden. Kyselyn vastaajat pitivät luomutilan suurimpina riskeinä luomuehtojen monimutkaisuutta, lisäysaineiston hankintaa sekä eri asioiden kirjaamista.

Lue lisää

Tarkastuskäynnille osallistuneet viljelijät tyytyväisimpiä maataloustukien valvontaan (Ruokaviraston tiedote 11.4.2022, ruokavirasto.fi)