Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden haku auki – ideoita haussa kahteen teemaan

Maaseuturahaston valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku on avautunut. Valittavien hankkeiden avulla edistetään maatilojen kannattavuuden ja markkina-aseman paranemista osana ruokajärjestelmää. Lisäksi luodaan matkailun kehittäjille työkaluja, joilla vastataan maaseudun matkailumarkkinoiden muutokseen ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään.

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella kahteen hakuteemaan:

  1. Tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä 
  2. Kestävän matkailun verkostoyhteistyö 

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 14.4.2022 saakka. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus.

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahausta järjestetään infotilaisuus keskiviikkona 16.3.2022 klo 13–14. Mukaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Lisätiedot ja hakeminen