Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yhdessä uudistumalla elinvoimaa – Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston tiivis yhteiskehittämistyö etenee (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto kokoontui 16.2.2022 Teamsin välityksellä.

Päivän ohjelman aloitti Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin esittelyllä projektipäällikkö Olga Kauppinen Suomi-Venäjä-seurasta. Kauppinen kertoi, että käynnissä on yhteistyökumppanin haku Venäjältä kulttuuriyhteistyöhankkeisiin. Hanke-ehdotuksia pyydetään 1.3.2022 mennessä.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2000 alkaen vuorovuosin Suomessa ja Venäjällä. Tänä vuonna kulttuurifoorumi järjestetään hybridinä Lahdessa 7.–8.10.2022.

Erityisasiantuntija Johanna Vuolasto kertoi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ajankohtaisia kuulumisia. Meneillään on erilaisia avustushakuja, kuten 7. koronatukihaku ja yksityishenkilöiden apurahahaku. Vuolasto kertoi muun muassa, että Taiken työ on entistä enemmän asiantuntija- ja viranomaistyötä sekä yhteiskehittämistä. Ohjausryhmissä annetaan tietoa ja lisäksi autetaan myös taiteilijoita toiminta- ja rahoitusmallien kehittämisessä.

Taiken keskeisinä tehtävinä ovat taiteilijoiden työn vakiinnuttaminen kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa, toiminta-, rahoitus- ja arviointimallien kehittäminen sekä kulttuurihyvinvoinnin välitystoiminnan ratkaiseminen. Sote-uudistuksessa pyritään eriarvoistumista vähentävään monialaiseen yhteistyöhön. Kulttuuritoiminta halutaan mukaan rakenteisiin mukaan osaksi elintapaohjausta ja lähetetoimintaa. Tulossa on selvitys kulttuurihyvinvoinnin toimintamalleista kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla.

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta esitteli luovien alojen verkoston toimintasuunnitelmaa ja raporttia vuoden 2021 toiminnasta. Hän esitteli myös opetus- ja kulttuuriministeriön alan tulostavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä Kaakkois-Suomen alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaan tulisi kaikkien ELY-keskusten kohdistaa toimenpiteitä ja rahoitusta luovien ja kulttuurialojen kasvu-uralle saattamiseksi vuonna 2022. Eri toimien tulisi tuoda mahdollisimman paljon synergiaa keskenään. Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä laatiman Luovan talouden tiekartan linjauksia tulisi panna toimeen erityisesti yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden osalta ja erilaisten osaamispuutteiden korjaamiseksi.

Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja Tomi Purovaara esitteli Kotkan kulttuurin ja luovan talouden suuntia. Kotkan Kantasatamaan rakennettava tapahtumakeskus Satama Areena ja sen viereen rakennettava Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampus valmistuvat 2023. Purovaaran mukaan luovien alojen liiketoimintaan tulee synergiaa alueellisesti ja paikallisesti. Yhdistelmä on harvinainen Suomessa. Satama Areena tukee tapahtuma- ja matkailuelinkeinon kasvua. Areenassa voidaan järjestää esimerkiksi konsertteja, messuja, liikunta- ja urheilutapahtumia, kokouksia ja kongresseja.

Suunnitelmissa on myös Kaakkois-Suomen Turvapuisto, entinen satamavarasto, johon rakennetaan mahdollisuus testata ja kokeilla erilaisia turvallisuuteen liittyviä prosesseja fyysisesti ja turvallisesti. Purovaaran mukaan luovan alan digitaaliset innovaatiot ja toiminnot voidaan ottaa mukaan turvallisuuden kehittämiseen.

Kotkansaaren tyhjillään olevaan vanhaan sairaalaan ollaan perustamassa luovien alojen keskusta. Tiloille on suuri tarve. Purovaara kertoi, että vanhoista rakennuksista on tehty kulttuurikeskuksia muuallakin Suomessa.

Sunilan tehtaan alue on mukana Alvar Aallon arkkitehtuuria edustavassa kokonaisuudessa, joka on ehdolla Unescon maailmanperintökohteiden aieluetteloon. Sunilan alueen infraa kehitetään ja päärakennus Kantolasta ollaan luomassa infokeskusta, joka kertoo Aallon työstä ja alueesta. 15.6. avataan Kantolassa näyttely, joka esittelee Aino Aallon suunnittelun jälkeä ja töitä, kuten astioita, valaisimia ja huonekaluja. Kyseessä on ensimmäinen näyttely Suomessa Aino Aallon työstä.

Yhdessä uudistumalla elinvoimaa – Luovan Areenan työpajassa projektipäällikkö Jani Kiviranta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta esitteli aiempien työpajojen tuloksia ja toimi fasilitaattorina. Alueen elinvoimatyö tehdään yhdessä; keskiössä on ratkaisuhakuinen yhteiskehittäminen, yhteinen ymmärrys ja yhdessä oppiminen. Kaakkois-Suomen luovien alojen ensimmäisen ja toisen Osaamisen aika -foorumin ryhmätöiden antia käsiteltiin ja työstettiin eteenpäin työpajassa.

Ratkaisuhakuisen yhteiskehittämisen tavoitteina ovat yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä alueen vetovoiman ja pitovoiman vahvistaminen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen, kulttuurin ja luovan talouden kehittämistyön avulla vahvistetaan kilpailuetua osaavan työvoiman varmistamisessa sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Työpajassa keskityttiin kolmikannan (oppilaitokset, yritykset ja julkinen sektori) konkreettisen yhteistyön toimenpiteiden tiivistämiseen.

Suuntana on 3. Kaakkois-Suomen luovien alojen osaamisen aika -foorumi, jonka ELY-keskus järjestää Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston kanssa 29.3.2022 klo 14–16.

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston kevään 2022 toimintaa:

  • 15.3.2022 klo 14.00–15.00 Etelä-Suomen ESR+ -hakuinfo elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä luovien alojen verkostoille.
  • 16.3.2022 klo 9.00–10.30 Kaakkois-Suomen luovien alojen yritysten yritysrahoitusinfo
  • 29.3.2022 klo 14.00–16.00 Kaakkois-Suomen luovien alojen osaamisen aika -foorumi
  • 27.5.2022 Kaakkois-Suomen luovien alojen kokous ja luovan areenan työpaja ”Yhdessä uudistumalla elinvoimaa”.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi

 

Teksti: Tuija Närhi​​​​​​