Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Viljaa.

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset sekä luonnonhaittakorvaus tulevat haettavaksi

Valtioneuvosto hyväksyi 3.2.2022 maatalouden ympäristöasioihin liittyviä asetuksia. Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset sekä luonnonhaittakorvaus tulevat haettavaksi.

Vuonna 2022 viljelijä voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Uusia ympäristökorvauksen sitoumuksia ei voi antaa. Olemassa oleviin luonnonmukaisen tuotannon, luonnonmukaisen kotieläintuotannon sekä ympäristökorvauksen sitoumuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa.

Ympäristösopimuksista haettaviksi tulevat kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat sopimukset sekä alkuperäiskasvilajikkeiden säilyttämistä koskeva sopimus. Ympäristösopimuksien, alkuperäiskasvilajikkeen säilyttämistä ja kasvi- ja eläingeenivarojen säilyttämistä koskevien sopimusten voimassaoloa voi jatkaa vuodella.

Kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen voi tehdä viljelijän lisäksi myös rekisteröity yhdistys. Vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen. Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnetään uusiin kosteikkoinvestointeihin.

Lue lisää:

Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavina, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella nykyisillä ehdoilla, 4.2.2022 (mmm.fi)