Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskusten ja TE-palveluiden uudessa mainoskampanjassa näytetään työkieltä kielimuurille

 

Suomen kieli on edelleen edellytys työssä menestymiseen usealla alalla, ja joskus yritysten ainoa este osaavan työvoiman löytämiselle on kielimuuri. Tästä lähtee liikkeelle ELY-keskusten ja TE-palveluiden tuore ”Näytetään työkieltä” -kampanja, joka levittäytyy valtakunnallisesti digitaalisiin kanaviin maalis- ja huhtikuun aikana.

Kampanjassa tuodaan esille hauskasti, miten työkielen – tässä tapauksessa työpaikkasuomen kielen – näyttäminen murtaa kielimuurin osaajan ja työpaikan väliltä. Humoristisissa kampanjavideoissa kielimuurin murtaa kaksi eri alojen osaajaa ja still-mainonnassa huomio kaapataan suomen lipun väreissä loistavaa kieltä näyttämällä. Viesti kohdistetaan työnantajille aloilla, joilla voitaisiin eniten hyötyä ulkomaalaistaustaisten osaajien palkkaamisesta.

Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa (#TalentBoost), jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista ja kehittymistä. Kyseessä on yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus, joka tarjoaa yrityksen kansainvälisille työntekijöille mahdollisuuden suomen kielen taidon kehittämiseen.

Talent Boost-ohjelma (tem.fi)

Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista työyhteisöön. Koulutuksen maksavat työ- ja elinkeinohallinto ja työnantaja yhdessä.

Kampanja-aika 24.3. – 24.4.

Valtakunnalliset mediat: LinkedIn, Facebook, Google Ads ja Alma-media (päättäjä digipaketti)

Lisäksi Ely-keskusten valtakunnalliset omat kanavat mukaan lukien YouTube.

Katso kampanjavideot:

Tutustu työpaikkasuomen kielikoulutuksiin:

palvelualusta.fi