Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maaseuturahaston käynnissä olevan hakujakson painopisteet hanketukien osalta (Lappi)

Lapin ELY-keskuksesta haettavia hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajaksoittain aina valintajakson päättymisen jälkeen. 

Hanketukia koskevat teemat on johdettu Lapin ELY-keskuksen tulostavoitteista ja alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta. Teemoitus ei koske yritystukia.

Valintajaksoilla huomioidaan alueiden väliset hankkeet.

Valintajakso 1.5.2021–30.9.2021

Valintajakson painopisteenä ensisijaisesti seuraavat hankkeet:

 1. Yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)

 2. Lähiruokatuotantoa ja elintarvikkeiden jalostusasteen nostoa edistävät kehittämishankkeet

 3. Maaseudun vesihuoltoon liittyvät suunnitelmat

 4. Maaseutuympäristön viihtyvyyteen ja matkailun kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset investoinnit:

  • hakijana voi olla yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta). Jos hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö, tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Julkisoikeudelliselle yhteisölle tukea voidaan myöntää vain, jos muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on vähintään 30 % julkisesta rahoituksesta.

  • ELY-keskuksesta myönnettävän tuen osuus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, kun hakijana on muu kuin julkisoikeudellinen yhteisö.

  • hankkeiden tulee lupien ja suunnitelmien osalta olla toteutettavissa vuoden 2023 loppuun mennessä

  • haussa ei rahoiteta moottorikelkkareittejä. 

Valintajaksolla ei rahoiteta muita yleishyödyllisiä investointeja kuin kohdassa 4 mainittuja.

Maaseudun kyläverkkoinvestoinnit rahoitetaan ns. elpymisvaroista, joista lisätietoa Ruokaviraston sivuilta (Ruokavirasto »). Niitä eivät koske em. hakuajat.

1.10.2021 alkavan valintajakson loppupäivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Yritystukien seuraavat valintajaksot Lapin ELY-keskuksessa vuonna 2021 ovat: 

 • 1.6.−31.8.2021

 • 1.9.−30.11.2021

 

Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan tutustumaan huolella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Lisätietoa: