Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan maaseudun yritysten digitaalisuus-, ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin sekä laajakaistoihin (Uusimaa)

 

EU-maaseuturahaston elpymisvaroja on mahdollista hakea hankkeisiin, joilla parannetaan digitaalisuutta, ilmasto- ja ympäristötoimia yrityksissä sekä maaseudun tietoliikenneyhteyksiä.

Rahoitusta on haettavissa suhteellisen lyhyt aika, joten nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat (luvat) kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua.

Elpymisvaroista rahoitettavilla hankkeilla on omat valintakriteerinsä, ja hankevalinnassa haetaan elvytysvaroille asetettuja tavoitteita täyttäviä kohteita. Hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmän kautta alueen ELY-keskukseen. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavien hankkeiden elpymisrahat tulee käyttää sitomisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Rahoitustuenhaku on jo avoinna laajakaistainvestoinneissa ja maatilojen investoinneissa. Maaseudun innovaatioryhmien kohdalla se aukeaa piakkoin. Haun aukeamisesta yritysten osalta ilmoitetaan myöhemmin ja tiedot yrityksiä koskevista tuista perustuvat ennakkotietoihin.

Laajakaistainvestointien haku parhaillaan käynnissä – toinen hakukierros päättyy 30.9.2021

Laajakaistainvestoinneissa on tällä hetkellä menossa toinen hakukierros 15.6.–30.9.2021.  Rahoitus kohdennetaan maaseudun alueille, jotka eivät markkinaehtoisesti rakennu. Tukiprosentti voi olla jopa 70 %. Tukirahaa ei ole kiintiöity ELY-keskuksittain, vaan hankkeita rahoitetaan sitä mukaan, kun niitä syntyy. Päätökset rahoitettavista hankkeista tulevat syksyn aikana, mutta hankkeen voi aloittaa jo omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille ELY-keskukseen. Lue lisää asiasta. Maaseuturahastosta jopa 70 %:n tuki. Maaseutu.fi

Koristekuva.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä maatilakytkentäiset yritykset

Ennakkotietojen mukaan tukea voi hakea investointeihin, jotka koskevat digitaalisuuden lisäämistä sekä uusiutuvan energian käyttöönottamista ja -lisäämistä. Investoinnit voivat olla esim. aurinkopaneeleita, ilmalämpöpumppuja, biolaitosten rakentamista, uusiutuvan energian tuotantoa oman yrityksen käyttöön, energia ja materiaalitehokkuuden parantamista tai hävikin pienentämistä tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistamista. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän tai muilla tavoin BAT- vaatimukset (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan.

Tukea voivat hakea maaseutualueiden mikro- ja pienyritykset, maatilakytkentäiset yritykset sekä maataloustuotteita ja elintarvikkeiden jalostavat mikro- ja pienyritykset (ml. maatilakytkentäiset yritykset). Yritys voi olla joko aloittava tai jo toimivakin. Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille, eikä käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa. Tukiprosentti elintarvikkeiden jalostusyrityksien hankkeissa on 35 % ja tuen enimmäismäärä 200 000 euroa (Annex I -tuotteet) ja muilla lopputuotteilla de minimis- ehtoisesti. Muiden yritysten hanketukitaso on 30 % ja se on de minimis -ehtoista.

Biokaasua tuottavien uusien laitoksien tai tuotantoyksiköiden investointitukitaso on 50 %. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset enintään 2 milj. €. Laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW.

Maaseudun mikro- ja pienyritysten omistajainvaihdokset

Ennakkotietojen mukaan elpymisvaroilla tuetaan myös aloittavien mikro- ja pienyritysten (työllistävien) omistajainvaihdoksia harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla (SYKE:n määritelmä). Tukea voi hakea omistajavaihdoksien valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tuki on enintään 10 000 € kertakorvauksena ja pienin myönnettävä tuki 2 000 €.

Maatiloille suunnatut elpymisvarat

Maatilojen on mahdollista hakea elpymisvaroja työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin. Nämä investoinnit voivat olla esimerkiksi tuotantotilojen ilmanvaihdon parantamiseen liittyviä, lantaloiden kattamisia, apevaunuja ja uusiutuvan energian käyttöönottamista, kuten aurinkopaneelien hankintaa, hakelämpökeskuksen rakentamista, tai vaikkapa biokaasutuotantolaitoksen rakentamista. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin tuki nousee 40 %:sta 50 prosenttiin. Muuten tukiprosentit ja tukiehdot pysyvät entisellään maatilojen osalta.

Maaseudun innovaatioryhmät

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) hakukierros on 7.9.-29.10.2021. EIP-hankkeilta edellytetään, että ne edistävät joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantavat alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa. EIP-hankkeista on infotilaisuudet 7.9. ja 7.10. Lue lisää asiasta tästä linkistä.


Lisätietoja

Lue lisää elpymisvaroista: Maaseutu.fi -sivusto Maaseuturahaston elpymisvarat | Maaseutu.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

  • Siina Viskari, siina.viskari(at)ely-keskus.fi, 0295 021 178
  • Tony Lassas, tony.lassas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 091
  • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola(at)ely-keskus.fi, 0295 021 115

Uudenmaan ELY-keskuksen hankeasiantuntijat

  • Juha Mäkinen, juha-k.makinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 110 (laajakaista-hankkeet)
  • Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi, 0295 021 081
  • Miia Koivunen, miia.koivunen(at)ely-keskus.fi, 0295021180


​​​​​​Uudenmaan ELY-keskus, Yrityskehittäminen, PL 36, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, 00520 Helsinki
Puh. 0295021180

Logoja: ESR, ELY-keskus ja Maaseutu 2020.