Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Luomuviljelijä, nyt on aika hakea luvat tulevalle kasvukaudelle


Luomuviljely on lisääntynyt Satakunnassa tasaisesti viime vuosina ja viljelyyn liittyvien lupahakemusten määrä on siitä johtuen myös kasvussa.

- Luomuviljely on maakunnassamme hyvin monipuolista ja lupia haetaan sekä viljely- että puutarhakasveille sangen laaja-alaisesti. Käsittely vie oman aikansa, joten luvat onkin syytä hakea jo hyvissä ajoin, jotta kaikki on valmiina kylvökauden alkua varten, tarkastaja Teija Rinne muistuttaa.

Ajoissa toimiminen kannattaa myös siitä syystä, että viime vuosien vaikeat kasvuolosuhteet saattavat vaikeuttaa luomusiemenen saatavuutta.  
​​​​​​​

Hakemus lisäysaineiston käyttöön jätettävä vappuun mennessä
 

Luomutuotannossa on käytettävä aina luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa eli siemeniä, taimia ja kasvullista lisäysaineistoa sekä luomu- että siirtymävaihe lohkoilla.

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä luomulisäysaineistosta, josta selviää mm. saatavilla olevat luomusiemenet. Ruokavirasto voi myös myöntää yleisen luvan yhteisesti kaikille luomuviljelijöille, jos lajista ei ole luomulisäysaineistoa saatavilla.

Lisäksi ELY-keskus voi myöntää hakemuksen perusteella luomuviljelijälle eräkohtaisen luvan tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön yhdeksi kasvukaudeksi. ELY-keskuksesta lupa tulee hakea viimeistään 1.5.2021. ELY-keskuksen myönteinen lupapäätös käyttöön pitää olla toimijalla ennen kylvöä.

 

Lupahakemuksen löydät Ruokaviraston sivuilta:

Luomuvalvontalomake 9c.
​​​​​​​
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/


Lisätiedot:

Mirella-Katriina Levomäki
Tarkastaja
[email protected]
Puh. 0295 022 063  

Teija Rinne
tarkastaja
[email protected]
Puh. 0295 022 063