Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -alueelliset raportit on julkaistu (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Vesihuollon nykytila on kartoitettu. Raporteista selviää läntisen Suomen maakuntien vesihuollon tilanne aina vesilähteistä jäteveden käsittelyyn. Minkälaiset vesivarat alueella löytyy, mistä talousvesi hankitaan, kuinka monta vesihuoltolaitosta alueella toimii, kuinka moni asukas on laitosten palveluiden piirissä, miten jätevedet käsitellään, mihin purkuvedet johdetaan ja paljon muuta. Raportit on laadittu Läntisen Suomen vesihuoltostrategia työn pohjaksi. Strategiatyö valmistuu vielä tämän vuoden aikana.

 

Lisätietoja:
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 (ymparisto.fi)