Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronakriisi haastoi - asiakkailta kiitosta Pirkanmaan ELY-keskuksen palveluista (Pirkanmaa)

Koronakriisi haastoi ELY-keskusten toimintaa merkittävästi ja vaati sopeutumista palveluissa ja työskentelytavoissa. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta ELY-keskusten asiakkaat antoivat viime vuodesta kiitettäviä arvioita. Tiedot ilmenevät juuri julkaistuista palvelutyytyväisyyskyselyn tuloksista.

Asiakkaat arvioivat vuosittain toteutettavassa kyselyssä rahoitukseen, maksatukseen, lupiin, valvontaan, yritysten kehittämispalveluihin liittyviä palveluita. Kyselyyn vastanneet asiakkaat arvioivat ELY-keskuksen palveluita asteikolla 1-5.

Pirkanmaan ELY-keskuksen palveluiden kokonaistyytyväisyys oli 4,38. Kokonaisarvio on noussut edellisiin vuosiin verrattuna.  Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat palvelun ystävällisyyteen (4,66), palvelun asiantuntemukseen (4,53), päätöksen perusteluihin (4,37) ja annettuun neuvontaan (4,20). Myös asian käsittelynopeus oli hyvällä tasolla (3,97). Lähes kaikki osa-alueet ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan edellisestä vuodesta.

Erityisesti asiakkaat toivovat sähköisten palveluiden kehittämistä, johon ELY-keskukset ovat jo tarttuneet muun muassa laajalla yhteisellä digihankkeella. Digitaalisten palveluiden kehittämisellä tavoitellaan myös asioiden käsittelyn parempaa sujuvuutta.

Lisäksi erillisessä kyselyssä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä valtakunnalliseen tienpidon ja liikenteen lupapalveluun, josta Pirkanmaan ELY-keskus vastaa. Myös tästä asiakkaiden antamat arviot olivat erinomaisia.

– Kyselyn tulokset antavat arvokasta tietoa asiakkaiden kokemuksista, ja hyödynnämme niitä palvelumme ja toimintamme kehittämisessä. Kyselyn lisäksi kannustamme asiakkaitamme antamaan toiminnastamme jatkuvaa palautetta ympäri vuoden, kertoo ylijohtaja Juha Sammallahti.

ELY-keskuksen palautelomake löytyy nettisivuilta: www.ely-keskus.fi/palaute

Tutustu myös ELY-keskusten valtakunnallisiin tuloksiin tarkemmin.