Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maataloustukien pinta-alaperusteisten tukien tämän vuoden kokotilavalvonnat alkavat Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikössä pinta-alaperusteisten tukien vuoden 2021 tilakäynnit ovat alkamassa viljelijöiden päätukihaun jälkeen 16.6. alkaen.

Maatiloille vuosittain maksettavien tukien maksamisen edellytyksenä on, että säädösten mukaiset tilavalvonnat on suoritettuna satunnais- ja riskiotantoihin liittyvien valvontojen osalta kokonaisuudessaan 15.11.2021 mennessä. Pääosalla pinta-alavalvontaan tulleista tiloista suoritetaan tilakäynti kuitenkin jo viherryttämistuen tukiehtojen vuoksi elokuun loppuun mennessä.

Koronapandemian vuoksi tilavalvonnat suoritetaan Ruokavirastosta tulleiden poikkeusohjeiden mukaisesti

Valvontamäärää on alennettu Covid19-pandemian vuoksi 3 prosentin otantoihin, sekä pinta-ala- että eläinperusteisia tukia hakeneissa tiloissa.

Pinta-alavalvontaan tulleille tiloille tehdään kasvukaudella maastovalvonta. Valvottavien tilojen asiapaperit tarkastetaan pääosin talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä.

Tilakäynneillä toimitaan THL:n antamien ohjeiden mukaisesti, huomioiden varoetäisyydet sekä erilaiset suojavarusteisiin ja varautumisasioihin liittyvät vaatimukset. Kaikille tämän vuoden valvontaotantoihin tulleille tiloille ilmoitetaan valvonnoista ennakkoon. Samalla selvitetään tiloilta mahdollisia pandemiaan liittyviä uhkatekijöitä ja esitetään toivomus mahdollisimman vähäisistä suorista kontakteista tilavalvonnan aikana.

Pinta-alavalvonnoissa havaitut puuteet kohdentuvat usein täydentävien ehtojen ja ympäristökorvauksen tukiehtoihin

Eniten puutteita valvonnoissa on havaittu seuraavissa yksittäisissä tukiehdoissa: kapeat pientareet ja suojakaistat, puuttuvat viljavuustutkimukset, lannoituksessa havaitut puutteet.

Havaittujen virheiden vähentämiseksi viljelijän tulee jo hakuvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota tukiehtoihin ja tutustua mm. sähköiseen Vipu-viljelijöiden asiointipalveluun, joka auttaa viljelijää huomioimaan neuvontaosien kautta mahdolliset tukiehtopuutteet. Näin vältät useimmat virheet: https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/4355977

Valvontavuosi 2021 näyttää haasteelliselta kevään vaihtelevien viljelyolosuhteiden ja monin paikoin pitkään venyneen kylvöajan takia. Linkki Ruokaviraston sivuilla liittyen poikkeuksellisiin viljelyolosuhteisiin https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/kylvovelvoitteet-ilmoitetun-kasvin-muuttaminen-ja-maataloustukien-peruminen/

Lisätiedot:

Juha Levomäki
juha.levomaki(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus

Heinäpaaleja pellolla.