Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueelle perustetaan jätelain mukainen yhteistyöryhmä (Häme)

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsu) valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa tukemaan perustetaan alueellinen yhteistyöryhmä Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueelle. Yhteistyöryhmän asettavat ELY-keskukset, ja siihen kutsutaan edustus alueen kunnista sekä alan yrityksistä ja muista yhteisöistä.

ELY-keskukset tulevat lähestymään alueidensa kuntia, jätealan yrityksiä ja muita yhteisöjä ensi vuonna kirjeellä, joka sisältää ohjeet jäsenten nimeämiseen. Yhteistyöryhmä asetetaan vuoden 2022 aikana.

Alueellinen yhteistyö jatkuu

Alueellisen yhteistyöryhmän perustaminen annettiin ELY-keskuksen tehtäväksi heinäkuussa 2021 voimaan tulleella jätelain muutoksella. ELY-keskukset voivat asettaa yhteistyöryhmän yhdessä, jos se on tarpeen tehtävän hoitamiseksi alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Etelä- ja Länsi-Suomessa on tehty jätesuunnittelua useiden vuosien ajan yhteistyössä seitsemän ELY-keskuksen alueella. Hyväksi koettua yhteistyötä halutaan edelleen jatkaa, joten alueelle perustetaan kaksi ELY-keskusten yhteistä yhteistyöryhmää.

”Ratkaisu perustuu yhteistyöryhmien muodostamisesta tehtyyn selvitykseen sekä sidosryhmien kuulemiseen. Ryhmät perustetaan mukaillen aluehallintovirastojen toimialueita. Toinen yhteistyöryhmä muodostetaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueelle”, kertoo selvityksen tehnyt ylitarkastaja Martta Kantele.

Tavoitteena tiedonvaihto ja kiertotalouden edistäminen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa tavoitteet jätehuollon kehittämiselle ja jätteen synnyn ehkäisylle. Jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät jätemäärien kasvun hillitsemiseen ja kierrätyksen kasvuun sekä materiaalikiertojen turvallisuuteen.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät jätesuunnitelman toimeenpanoa alueellaan. Lisäksi yhteistyöryhmien avulla kootaan ympäristöministeriölle tietoa alueen jätehuollon tilanteesta jätesuunnitelman valmistelua ja päivittämistä varten. Jätesuunnittelusta vastaa ympäristöministeriö.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Saila Porthen, johtaja asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 0295 022 905, saila.porthen@ely-keskus.fi
  • Jukka Nevalainen, ylitarkastaja, Kaakkois-Suomen ELY, 0295 029 101, jukka.nevalainen@ely-keskus.fi
  • Mikko Kantokari, yksikön päällikkö, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 402, mikko.kantokari@ely-keskus.fi
  • Sinikka Koikkalainen, valvontapäällikkö, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 025, sinikka.koikkalainen@ely-keskus.fi