Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueelle perustetaan jätelain mukainen yhteistyöryhmä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsu) valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa tukemaan perustetaan alueellinen yhteistyöryhmä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueelle. Yhteistyöryhmän asettavat alueiden ELY-keskukset, ja siihen kutsutaan edustus alueen kunnista sekä alan yrityksistä ja muista yhteisöistä.

ELY-keskukset tulevat lähestymään alueidensa kuntia, jätealan yrityksiä ja muita yhteisöjä ensi vuonna kirjeellä, joka sisältää ohjeet jäsenten nimeämiseen. Yhteistyöryhmä asetetaan vuoden 2022 aikana.

Alueellinen yhteistyö jatkuu

Alueellisen yhteistyöryhmän perustaminen annettiin ELY-keskuksen tehtäväksi heinäkuussa 2021 voimaan tulleella jätelain muutoksella. ELY-keskukset voivat asettaa yhteistyöryhmän yhdessä, jos se on tarpeen tehtävän hoitamiseksi alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Etelä- ja Länsi-Suomessa on tehty jätesuunnittelua useiden vuosien ajan yhteistyössä seitsemän ELY-keskuksen alueella. Hyväksi koettua yhteistyötä halutaan edelleen jatkaa, joten alueelle perustetaan kaksi ELY-keskusten yhteistä yhteistyöryhmää.

”Ratkaisu perustuu yhteistyöryhmien muodostamisesta tehtyyn selvitykseen sekä sidosryhmien kuulemiseen. Ryhmät perustetaan mukaillen aluehallintovirastojen toimialueita. Toinen yhteistyöryhmä muodostetaan Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueelle”, kertoo selvityksen tehnyt ylitarkastaja Martta Kantele.

Tavoitteena tiedonvaihto ja kiertotalouden edistäminen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa tavoitteet jätehuollon kehittämiselle ja jätteen synnyn ehkäisylle. Jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät jätemäärien kasvun hillitsemiseen ja kierrätyksen kasvuun sekä materiaalikiertojen turvallisuuteen.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät jätesuunnitelman toimeenpanoa alueellaan. Lisäksi yhteistyöryhmien avulla kootaan ympäristöministeriölle tietoa alueen jätehuollon tilanteesta jätesuunnitelman valmistelua ja päivittämistä varten. Jätesuunnittelusta vastaa ympäristöministeriö.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Esa Kuitunen, ympäristöasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus, 0295 024 763, esa.kuitunen@ely-keskus.fi
  • Laura Idström, ylitarkastaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 0295 027 812, laura.idstrom@ely-keskus.fi
  • Tuomo Aunola, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 319, tuomo.aunola@ely-keskus.fi