Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Aurinkoenergiaa elpymisvaroilla (Kaakkois-Suomi)

Kouvolan Liikkalassa marraskuinen perjantai on juuri niin harmaa kuin se voi vain olla. Vettä ei sada mutta harmaa pilvimassa täyttää tukevasti taivaan. Jalon Myllyn yrittäjä Erkki Jalon kasvoilta paistaa kuitenkin tyytyväisyys juuri asennettujen aurinkopaneeleiden vuoksi. Energiaa kertyy pilviselläkin säällä ja aurinkoenergian vaikutus näkyy jo viime kuun sähkölaskussa. Karkeasti arvioiden se on neljänneksen pienempi.

Rakennuksia, joiden katolla on aurinkopaneeleita.

​​​​​​Jalon mylly Oy on juuri saanut valmiiksi uusiutuvan energian hankkeensa. Vanhan ja uuden varaston katolle asennettiin aurinkopaneelit, joilla yritys laskee saavansa 1/3 tarvitsemastaan sähköstä.

Kuudennen polven yrittäjän Erkki Jalon kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan heräsi naapuriyrittäjän kautta. Yhteistyön ohessa naapuri kertoi aurinkopaneelien maksavan itsensä takaisin neljässä vuodessa. Jalo kiinnostui, alkoi tutustua aiheeseen ja pyytää tarjouksia.

– Aika paljon asiasta sai tietoa netin kautta mutta tarjouksen antajilla oli vielä syvempää tietoa aiheesta, yrittäjä kertoo. Hinnoissa oli isoja eroja, joten kartoitus kannatti jo senkin takia.   

Tarjousten jälkeen oli aika selvittää tukimahdollisuuksia. Erkki Jalolle se oli tuttua, sillä yritys on kehittänyt toimintaansa aiemminkin ELY-keskuksen tuen avulla. Samasta EU:n maaseuturahastosta haettiin yrityksen investointituki tälläkin kertaa. Aurinkoenergian lisäksi hankkeessa parannettiin logistiikkaketjua rakentamalla uusi hakevarasto ja muuttamalla vanha hakevarasto säkkivarastoksi.  

Hakemuksen eteneminen sujui hyvin ja investointisuunnitelmat olivat selkeät: hakevarasto rakennettaisiin omin voimin ja aurinkopaneelit hankittaisiin avaimet käteen -palveluna. Investointi toteutui reippaasti ja nyt se on enää loppukatselmusta ja maksuhakemusta vaille valmis.

– Tavoitteena on saada paneelien kautta 1/3 yrityksen energiasta vuositasolla. Sähkönsiirtohinnat ovat olleet jatkuvasti nousussa, joten investointi uuteen energiamuotoon oli järkevää tehdä nyt. Omavaraisuus sähkön suhteen oli myös tärkeä syy investointiin, Erkki Jalo summaa.  

Jalon Myllyn investointi toteutettiin maaseuturahaston normaalilla yritystuella, jolloin investointihankkeessa on oltava muitakin toimia kuin aurinkopaneelien hankinta. Tänä syksynä avautuneessa elpymisvarojen haussa voidaan edellisestä poiketen rahoittaa myös pelkästään aurinkopaneeleja ja tukiosuuskin on normaalia suurempi.

Mies seisoo hymyillen rakennusten vieressä.

Kuudennen polven mylläriyrittäjä Erkki Jalo on tyytyväinen harmaasta säästä huolimatta, sillä energiaa kertyy pilviselläkin ilmalla.

EU:n elpymisvarat maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen nyt haettavissa!

Osa EU:n elpymisvaroista kohdennetaan maaseudulle yritysrahoituksen kautta toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla.

Lisäksi elpymisvaroista tuetaan maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla. Tämä uusi tukimuoto pitää sisällään:

  • Asiantuntijapalvelut ostajan avuksi
  • Tuki 5.000–10.000 euroa
  • Tuki myönnetään tulevalle ostajalle.

Elpymisvaroja haetaan HYRRÄ-palvelun kautta ja hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa käsitellään ensin 15.11.2021 saapuneet hakemukset. Seuraava hakujakso päättyy 15.1.2022.

Tarkemmat tiedot tuesta:

Mikro- ja pienyritykset: energiaratkaisuilla ja resurssitehokkuudella kustannussäästöjä (maaseutu.fi)

Yhteyshenkilö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa: Eija Harju, p 0295 029 029, eija.harju(at)ely-keskus.fi

Teksti ja kuvat: Marjukka Hermonen, asiantuntija