Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus lähestyy

Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottajiksi etsitään liikkeenjohdon konsultointia ja koulutusta tarjoavia toimijoita. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen hankintaa koskeva ennakkoilmoitus on julkaistu hankintailmoitukset.fi -sivustolla 28.2.2020. Hankintailmoitus julkaistaan huhtikuun alussa, ja uusi sopimuskausi käynnistyy vuoden 2021 alussa. Samalla Koulutus-palvelussa siirrytään dynaamiseen hankintajärjestelmään, jonka perustamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus- palvelut, jotka ELY-keskus hankkii pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluja on tarjottu pk-yrityksille vuodesta 2014 alkaen, ja tuleva sopimuskausi kattaa vuodet 2021-2022 sekä sisältää lisäksi kaksi optiovuotta. Vuonna 2019 ELY-keskukset käyttivät palvelujen hankintaan noin 13 miljoonaa euroa ja palveluita käytti noin 2 700 pk-yritystä.

Yritysten kehittämispalvelut 2021+

Uuden sopimuskauden myötä yritysten kehittämispalvelut uudistuvat vastaamaan entistäkin paremmin pk-yritysten tarpeita. Palvelut säilyvät kuitenkin perusperiaatteiltaan nykyisenlaisina. Tavoitteena on, että palvelut soveltuvat erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille ja palvelevat niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Analyysi-palvelu on tarkoitettu yrityksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen. Konsultointi-palvelussa puolestaan keskitytään yritykseen liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. Konsultoinnissa on jatkossakin viisi teemaa: Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen, Tuottavuus ja digitalisointi, Markkinointi ja asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö sekä Innovaatioiden kaupallistaminen. Teemojen sisällöt muuttuvat hieman ja niissä korostuvat erityisesti kansainvälistymisen ensiaskeleet, omistajanvaihdoksiin varautuminen, digitalisointi, rekrytointiosaamisen kehittäminen ja yritysvastuu.

Koulutus-palvelun tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamista liiketoiminnan eri osa-alueilla. Tarkoituksena on, että ELY-keskus mahdollistaa kolme erilaista koulutuskokonaisuutta, joiden tarkemmista sisällöistä tiedotetaan myöhemmin.

Seuraa tiedotusta

Yritysten kehittämispalvelujen hankinnoista tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa hankintailmoitukset.fi -sivustolla. Tietoa on saatavilla myös ELY-keskuksen www-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi seuraamalla Twitterissä tiliä @kehpa_ely saa lisätietoa palveluista ja hankintojen etenemisestä.

Lisätietoa:

Riikka Huhtanen-Pitkänen
Kehittämispäällikkö, Analyysi- ja Konsultointi -palvelujen tuotepäällikkö
Hämeen ELY-keskus
puh.0295 029 123
sähköposati: riikka.huhtanen-pitkanen(at)ely-keskus.fi

Katriina Säisä
Yrityskehitysasiantuntija, Koulutus-palvelun tuotepäällikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
puh. 0295 024 090
sähköposti: katriina.saisa(at)ely-keskus.fi