Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yritysten kehittämispalveluiden koulutusohjelmiin haetaan palveluntuottajia (Lappi)

Yritysten kehittämispalveluiden eli Kehpojen koulutusohjelmien palveluntuottajien haku on nyt auki. Uusi hankintakausi kestää vuoden 2022 loppuun saakka, ja mukaan voi hakeutua koko hankintakauden ajan.

Koulutuspalvelut jakautuvat kolmeen eri ohjelmaan: markkinointi- ja asiakkuudet, kasvuun johtaminen sekä talouden ja tuottavuuden johtaminen.

Koulutusohjelmien palveluntuottajiksi haetaan konsulttitoimistoja tai niiden yhteenliittymiä. Tällä kertaa Kehpa-koulutukset hankitaan dynaamista hankintajärjestelmää hyödyntäen. Uutuutena on erilainen hankintatapa, jossa palveluntuottajaksi voi hakeutua koko hankintakauden ajan. Näin pyritään saamaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen palveluntuottajien määrä.

Yritysten kehittämispalvelut ovat pk-yritysten tarpeisiin suunniteltuja analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluita. Ne ovat räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita sellaisille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa, uudistua, työllistää tai kansainvälistyä. Koulutuspalvelut tukevat yrittäjien ja esimiesten osaamisen kehittämistä. Koulutuspalveluiden tavoitteena on lisätä yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista ja näin vaikuttaa yrityksen kasvuun ja kehittymiseen.

Haku on käynnissä HILMA-palvelussa.