Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtakunnallinen leväkatsaus 11.6.2020: Sekä merialueilla että järvillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet

Sinilevätilanne ei ole merkittävästi muuttunut viime viikosta, eteläisessä Suomessa sekä merialueilla että järvillä havainnot ovat vain hieman lisääntyneet. Kaikkien havaintojen kohdalla on kyse vähäisistä määristä levää, kuten ajankohdalle on tyypillistä. Vedessä esiintyy edelleen myös paikoin männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Suomen merialueilla sinilevähavainnot hieman lisääntyneet

Suomen merialueilla ei ole havaittu sinileväkukintoja. Avoimella Suomenlahdella esiintyy edelleen paikoin sinilevää veteen sekoittuneena. Suomen eteläisellä ja lounaisella rannikolla on havaittu paikallisia sinileväesiintymiä viime viikkoa hieman useammassa paikassa. Kaikki havainnot koskevat vähäisiä määriä sinilevää, runsaita tai erittäin runsaita esiintymiä ei ole havaittu. Vedessä esiintyy edelleen myös paikoin männyn siitepölyä, joka veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Järvilläkin hieman enemmän sinilevää

Järvillä sinilevätilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime viikosta. Hieman sinilevää on havaittu viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla pääasiassa eteläisen Suomen alueella. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei järvillä ole todettu.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä. Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Lue lisää:

Valtakunnallinen leväkatsaus 11.6.2020: Sekä merialueilla että järvillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 11.6.2020)